فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 284، آذر 1374

لینک به فایل

عنوان

صفحه

لایحه بودجه و ماهیت ارتجاعی آن

1

گروهبندیهای سیاسی در چشم انداز تحولات سیاسی

1

منشاء اضطراب و تهدید

4

کارگران و "بازنشستگی پیش از موعد"

5

از میان نشریات

         - کنگره هشتم کومه‌له؛ ابهامات و جهت‌گیریها

7

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 9

9

اخبار کارگری  جهان

12

گزیده‌ای از نامه‌های رسیده

13

فراخوان مشترک

         اعتصاب غذای متحصنین در ترکیه!

         برای متوقف کردن معامله بر سر پناهندگان با تمام قوا بسیج شویم!

14

اخباری از ایران

         - «بازنشستگی پیش از موعد»

         - رکود تولید در کفش قدس

         - توقف تولید در شرکت تولیدی اف – ام

         - نتش در جامعه

         - چادر «حجاب برتر»!

         - رنگ نماز!

         -انزلی

         - 30 تخت بجای 2000 تخت

         - افزایش بهای قند و شکر

         - رژیم در تدارک گسترش شبکه های بسیج در مدارس

         - در روستاهای گناوه مردم حتی از آب آشامیدنی محروم اند

         - 15 تن از مزدوران رژیم در کردستان کشته شدند.

15

         - کارخانه پارس ماشین در آستانه تعطیلی

         - شرایط کار در کارخانه سپنتا

         - لایحه افزایش سقف معافیت مالیات

         - نساجی قائم شهر در آستانه تعطیلی

         - سوانح ناشی از کار

16

پاسخ به سوالات

16