فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 277، اردیبهشت 1374

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

تداوم اعتراضات و چشم انداز اعتلاء اشکال مبارزاتی توده‌ها

1

رفسنجانی از خدمات جمهوری اسلامی به کارگران سخن میگوید!!

2

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 3

4

پشت سر «نوید» دهندگان به فراگیرشدن «مقاومت» چه کسانی ایستاده اند؟

7

ائتلاف بزرگ «دمکرات» شدگان چگونه و با چه کسانی؟

7

مجاهدین بعد از موضعگیری وزارت خارجه آمریکا

8

سالهاست که مردم به شما نه گفته اند!

8

حزب توده، حزب دروغ و تحریف!

9

اطلاعیه مشترک

         اول ماه مه را به کارگران تبریک میگوئیم!

10

شرایط کار کودکان و نوجوانان در دانمارک

11

اطلاعیه

13

اطلاعیه

         تصمیم شرم آور اتحادیه اروپا را محکوم میکنیم!

13

اطلاعیه های مشترک

         - رژیم زحمتکشان اکبرآباد را از زمین و هوا به گلوله بست!

         - دومین اطلاعیه مشترک پیرامون حوادث اکبرآباد

                  برای نجات جان دستگیر شدگان تظاهرات اکبرآباد که زیر شکنجه و در خطر اعدام میباشند با تمام توان بکوشیم

13

اخبار و گزارشات کارگری جهان

14

گزارش آکسیونهای اعتراضی در خارج از کشور در محکومیت کشتار و سرکوب زحمتکشان اکبرآباد

14

یادداشتهای سیاسی

         - اعتراف تکان دهنده

15

         - پیام جمهوری اسلامی به امپریالیسم آمریکا

         - سرکوبگران تشجیع میشوند، مزدوران عربه میکشند

16