فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 275، اسفند 1373

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

آزادی انتقاد و توقیف مطبوعات قانونی

1

سوسیالیسم تنها پاسخ قطعی و ریشه ای به مساله رهایی زن

1

کار، نان، آزادی حکومت شورائی

2

پیام نوروزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)

5

افزایش دستمزد منتاسب با سطح هزینه ها یک خواست فوری

6

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری (1)

7

در یکصد و دوازدهمین سالگرد درگذشت مارکس، مارکس و اندیشه های مارکس زنده است و زنده خواهد ماند

10

نشریه کار در آستانه هفده سالگی

11

دیدم نوشته بود به دیوار با خون هر شهید

در کوچه های سرخ رهایی

بزیر پرچم مبارزه با ارتجاع، امپریالیسم

نامت بلند باد فدایی!

12

گرامی باد یاد شهدای گمنام سازمان

13

اطلاعیه های مشترک

         - استرداد دو کرد پناهنده به جمهوری اسلامی

         - استمداد برای نجات پناهندگان در ترکیه

         - هشدار در برابر دسیسه های تروریستی جمهوری اسلامی

         - پیام نوروزی مشترک به مردم ایران

15

زنده باد خاطره رفقای جان باخته ! زنده باد سوسیالیسم ! بمناسبت بیست و پنجم اسفند روز شهدای سازمان

16

پاسخ به سؤالات

16