فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 204، شهریور 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

تحولات درونی هیئت حاکمه بمرحله جدیدی وارد میشود

1

جنگ بمرحله حساس و تعیین‌کننده‌ای رسیده است

1

خط مشی صحیح راه خود را می‌گشاید

1

در آستانه یازگشائی مدارس

1

تحران اقتصادی و تشدید خانه‌خرابی دهقانان

1

حزب توده و "اکثریت" در تلاش برای توجیه سیاستهای خائنانه خود

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

قیام مسلحانه راه حل انقلابی پایان دادن به جنگ

4

یاداشتهای سیاسی

2- جمهوری اسلامی و اجلاس سران "جنبش عدم تعهد"

15

یاداشتهای سیاسی

3- چرا سران حکومت به گرانی و کمبود کالا اعتراف میکنند؟

16

گرامی باد خاطره شهدای مرداد و شهریور ماه سازمان

18

یاداشتهای سیاسی

1- جمهوری اسلامی در رویای کسب ژاندارمی منطقه

18