فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 199، اسفند 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

چشم‌انداز شکست جمهوری اسلامی در مرحله کنونی جنگ

1

سقوط قیمت نفت، سقوط جمهوری اسلامی را سرعت می‌بخشد

1

شکست اپورتونیسم در مسائل تشکیلاتی

1

صدای فدائی آماج توطئه مسلحانه بورژوازی

1

ارزیابی از وضعیت کنونی

گروهبندیهای سیاسی: متحدین بورژوازی

1

بهاران خجسته باد

2

هشتمین سال انتشار کار

3

اطلاعیه شماره 5 کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان و موضعگیری اتحادیه میهنی کردستان

7

پیام سازمانهای انقلابی و مترقی بمناسبت رستاخیز سیاهکل

10

اطلاعیه شماره 6 کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان و مداخله آشکار اتحادیه میهنی کردستان در امور داخلی سازمان

11

عملیات موفقیت‌آمیز رفقائی در منطقه سیستان و بلوچستان

12

گرامی باد یاد فدائی شهید رفیق داود مدائن

20

گرامی باد یاد رفقای فدائی کاوه، اسکندر، حسن که در دفاع از مرکز فرستنده صدای فدائی قهرمانانه جان باختند

23

گرامی باد یاد رفقای فدائی شهید مسعود، هادی، نظام، کاظم

24

جاودان باد خاطره شهدای اسفند ماه سازمان

24