فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 196، آذر 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

ارزیابی از وضعیت کنونی (گروهبندیهای سیاسی)

1

بحران جانشینی خمینی

1

بودجه 65: تشدید بحران اقتصادی

1

تلاشهای جنگ‌طلبانه رژیم، شکست در حل بحران

1

مبارزه طبقه کارگر و مطالبات مشخص

5

ارزیابی یکساله فعالیت صدای فدائی

7

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون اخراجهای دسته‌جمعی کارگران و ضرورت مبارزه متحد و متشکل کارگران برای مقابله با آن

8

گرامی باد یاد فدائی شهید رفیق محسن مدیرشانه‌چی (عضو کمیته مرکزی سازمان)

16

یادواره شهدای آذرماه سازمان

16