فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 190، 30 اردیبهشت 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اول ماه مه چگونه برگزار شد

1

تظاهرات توده‌ای و تظاهرات موتوری

1

بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان در سال 63 (2)

1

انتقاد و انتقاد از خود بشیوۀ کمونیستی

نکاتی پیرامون انتقاد و انتقاد از خود از دیدگاه کمونیستها (1)

1

انقلاب یا رفرم؟

6

پخش نشریات سازمان در خدمت جنبش انقلابی

9

اعتراضات توده‌ای علیه جنگ ارتجاعی و رهنمودهایی به هواداران سازمان

19

کمکهای مالی دریافت شده

21

یادداشتهای سیاسی

- حکایت نوارهای ازهاری و علم‌الاعداد خمینی

- تأیید و تقویت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی توسط اتحاد شوروی جلوه‌ای از رویزیونیسم

22

اطلاعیه کمیته مالی و تدارکات سازمان

22