فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، ضمیمه خبری، شماره 186، 29 آذر 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

جنبش کارگری

- پرسی گاز

- سازمان گسترش: نباید کارگر اخراج گردد!

- گروه صنعتی رنا

- بهانۀ جنگ در سرکوب کارگران سلاحی زنگ زده است!

1

بیست و سومین شماره نشریه ریگای‌گه‌ل منتشر شد

1

در افشای جنایات رژیم بکوشیم!

2

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

- السالوادور

 

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

- نیکاراگوئه

3

تصحیح و پوزش

3

اطلاعیه رادیو فدائی پیرامون ضرورت ارسال اخبار و گزارشات به رادیو

4

گرامی باد خاطرۀ فدائی خلق رفیق محسن شانه‌چی عضو کادر مرکزی سازمان که طی یک درگیری مسلحانه در 24 آذر ماه 1360 به شهادت رسید

4

سال نو میلادی را به هم‌میهنان مبارز و زحمتکش مسیحی تبریک می‌گوئیم

4

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

- آفریقای جنوبی

- انگلستان

4

چاپخانه وزارت دارائی

4