فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، ضمیمه خبری، شماره 180، 31 اردیبهشت 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

علیه رژیم، برضد جنگ

1

جنبش کارگری

شکایت گرگ را به روباه بردن!

1

گوشه‌ای از جنایات مزدوران رژیم

1

افشاگریهای هواداران سازمان در سراسر جهان علیه سرکوب، شکنجه و کشتار در ایران

1

جنایات رژیم در زندانها

4

دزدهای "انجمن اسلامی کارکنان دانشگاه تهران"، پس از چهار سال غارت و چپاول اموال شرکت تعاونی، سرانجام با رای قاطع کاکنان دانشگاه برکنار شدند.

4

توضیح و پوزش

4

جنبش توده‌ای

- اعتصاب دو روزۀ معلمان دامغان

- دانشگاه تهران

- تحریم موفقیت‌آمیز کلاسهای اجباری "ایدئولوژی" توسط معلمان ناحیه 10 تهران

- اشغال شهرداری منطقه 5 توسط پرسنل نیروی هوایی

6

پیرامون انتخابات فرمایشی

6