فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 180، 31 اردیبهشت 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

ایران پرچمدار احیای پیمان سنتو

1

نمایشی از دمکراسی اسلامی

1

رویزیونیسم: "انقلاب ایران در راه بازگشت"

1

تلاشی "شورای ملی مقاومت" قطعی است

1

پیرامون ضرورت و خصوصیات برنامه

3

ما چه می‌خواهیم و برای چه مبارزه می‌کنیم

طرح برنامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

4

خطاب به هواداران

10

توضیح و پوزش

11

اطلاعیه کمیته خارج از کشور

12

پیام رادیوئی سازمان بمناسبت اول ماه مه (11 اردیبهشت) روز همبستگی جهانی کارگران

12

یادداشتهای سیاسی

رژیم از پای می‌افتد

12