فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 177، 29 بهمن 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سیاهکل آغاز فعالیت جنبش نوین کمونیستی ایران

1

قیام بهمن و قدرت سیاسی

1

برخی از جوانب قیام

1

دربارۀ طبقه‌بندی مشاغل

1

پاسخ به سوالات

کار و کارگران و زحمتکشان و هواداران

5

سود ویژه حق مسلم کارگران است

17

یادداشتهای سیاسی...

راهپیمائی 22 بهمن شکست سیاسی رژیم

20

اطلاعیه هواداران سازمان "سیستان و بلوچستان"

20