فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) ضمیمه خبری شماره 175، 20 آذر 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

جنبش توده‌ای باغ جلالی از شهرکهای جاده ساوه

1

اخبار جنگ ارتجاعی

1

جنبش کارگری

 

- پارس متال

1

- صنایع دفاع

2

- ایران ناسیونال

3

- بریجستون

3

دخان (واقع در جاده ساوه – همدان)

7

روستای "انار" (مشکین شهر)

7

قرارداها

8

اسناد قراردادهای رژیم با آمریکا

8

اخبار زندان‌ها

8

جزیرۀ ابوموسی

8