فهرست مطالب کار، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، دور دوم، شماره 81، 1 آذر 1369

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

گزارش گالیندوپل: سند محکومیت رژیم

1

فروکش نسبی ستیز در حاکمیت

1

گسترش مناسبات خارجی رژیم

1

در پیشواز بیست سالگی آن روز خجستۀ بهمن

1

خلیج فارس: تقابل دو مشی

1

بیانیۀ شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون تحولات و اوضاع کشور

3

نتایج کنگره اول سازمان، ف. تابان عضو شورای مرکزی سازمان

4

درباره مبانی برنامۀ ما، الف – مومنی

6

کنگره، گسست از دیروز، واقعیت امروز و راه فردا

         راه بعد از کنگره را چگونه باید پیمود؟، بهزاد کریمی

8

طرح کارپایۀ تشکیلاتی

9

بحثی پیرامون رابطه شعار انتخابات آزاد با سرنگونی

         این دو مانعة‌الجمع‌اند، دکتر رضا جوشنی

11

به انگیزه بزرگداشت سالروز انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر (10 دسامبر)

"حقوق بشر" و "حقوق بشر اسلامی"

12

مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر

12

آنچه از اکتبر می‌ماند، م. سیاوش

13

ماه‌شمار تحول در طول یک سال

         از "حزب کمونیست ایتالیا" به "حزب دمکراتیک چپ"

         منازعات کمونیستهای ایتالیا، در چهره حوادث

14

پاکستان: بی‌نظیر بوتو شکست خورد.

16

بریتانیا: جنگ قدرت در حزب محافظه کار

16

قانون بیمه بیکاری در چنبره بلاتکلیفی

17

اردشیر آوانسیان درگذشت

17

خطاب به اعضاء و هواداران پیرامون تنگناهای مالی سازمان

         ادامه‌کاری سازمان در گرو بسیج همگانی

18

تروریسم: جزئی از سیاست رژیم

18

با کمک مالی به ما یاری رسانید!

18

هند: آغاز دوره دشوار

18

درباره انتشار اسناد و مباحثات کنگره

18

به برنامه‌های رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!

18