فهرست مطالب کار، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، دور دوم، شماره 79، 1 مهر 1369

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

گالیندوپول بار دیگر به ایران می‌رود

1

بحران خلیج فارس

1

در سالگرد فاجعه ملی یاد شهیدان سال 67 جاودانه باد!

1

تضییقات تازه علیه روزنامه‌نگاران

1

این چنین شیری خدا کی آفرید؟

1

رژیم همچنان ترور می‌کند

1

یادداشت

         پیرامون مصوبات شورای مرکزی

2

اهداف سیاسی و رئوس خط‌مشی ما

         پایان دادن به حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی در کشور

         در راه تشکیل جبهه جمهوری و تمرکز مبارزه حول انتخابات آزاد بکوشیم!

3

گزارش اجلاس شورای مرکزی سازمان

4

تصیحج و پوزش

4

سلطنت به گذشته تعلق دارد، الف – مومنی

5

مصاحبه با رفیق فرخ نگهدار درباره کنگره و نتایج آن (2)

6

برنامه حزب سوسیال دمکرات سوئد

7

کنگره، گسست از دیروز، واقعیت امروز و راه فردا (بخش نخست)، بهزاد کریمی

9

مهدی اخوان ثالث درگذشت

         ناگه غروب کدامین ستاره؟

14

فراخوان

         با کمک مالی به ما یاری رسانید!

14

درگذشت استاد خانلری

14

مصاحبه "اشپیگل" با یوری آفاناسیف: درباره لنین، لنینیزم و گارباچف

14

به برنامه‌های رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!