فهرست مطالب کار، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، دور دوم، شماره 78، 1 شهریور 1369

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اطلاعیه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

         برگزاری نخستین کنگره سازمان

1

پیرامون تحولات منطقه

1

گزارش کنگره

1

پرونده‌سازی: نشانه درماندگی

1

از مصوبات کنگره

         - مصوبه کنگره درباره هدف سیاسی ما

         - ارزیابی از نظام سلطنت و سیاست اتحادها

         - درباره تعریف هویت سازمان

         - درباره مطبوعات سازمان

2

گزارش نخستین اجلاس شورای مرکزی

2

اعلامیه هیئت رئیسه اولین کنگره سازمان

         الحاق کویت به عراق را محکوم می‌کنیم

3

اطلاعیه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون آزادی اسرا و نزدیکی صلح

3

یادداشت

3

غول بوروکراسی در کشور، ب. خلیق

4

بررسی جامعه شناختی پیامدهای رفرم‌های اقتصادی و بحران سیاسی در چین، بهروز

6

مصاحبه با رفیق فرخ نگهدار درباره کنگره و نتایج آن

9

گزارش کنگره

10

قطعنامه "بررسی اجمالی خطاهای سازمان در دهه اخیر"

12

گزیده‌ای از سخنرانی‌های جلسه اختتامیه کنگره

         پایان پرشکوه

12

به برنامه‌های رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

12

به علت برگزاری کنگره سازمان کار مردادماه منتشر نشد.

12