فهرست مطالب کار، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، دور دوم، شماره 75، 1 اردیبهشت 1369

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

         پیام به کارگران و زحمتکشان ایران بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

1

رژیم بداند؛ اعتراض مردم را پایانی نیست

1

پانزده سال پیش بر تپه‌های اوین

1

صدام: "من ابرقدرت شیمیائی هستم"

1

انتشار سیصدمین شماره اکثریت

1

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان درباره تظاهرت ضدحکومتی مردم در تهران

2

تشکل حق کارگران است، هرگونه محدودیت در راه تشکیل و فعالیت اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری باید از بین برود

2

قانون کار باید حق اعتصاب را برسمیت بشناسد و تصریح کند که دولت و کارفرما حق انتقام‌جوئی از کارگران اعتصابی را ندارند

2

پیگرد، بازداشت، شکنجه و سرکوب مخالفین سیاسی باید قطع گردد

3

شعر: گفت‌وگو

3

کنکور سراسری دانشگاه‌ها

4

سرکوب وحشیانه در بلوچستان را محکوم می‌کنیم

4

نه "تروریسم اقتصادی" نه اعدام

4

آغاز صدور مجدد گاز به اتحاد شوروی

4

صدور و اجرای هرگونه حکم اعدام باید برای همیشه در کشور ما ممنوع گردد

4

بازگشائی مرز بین آذربایجان ایران و شوروی

5

پیش بسوی جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی

5

به برنامه‌های رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!

5

هوای مرگبار تهران، خلیق

6

امروز بایکوت فردا سرکوب، م. اکبری

7

وفاق همگانی بجای سرکوب و اختناق، بجای شعارها و اقدامات بی‌ثمر، پابپای جنبش مردم، دکتر رضا جوشنی

8

تاریخ جنبش کمونیستی: فاکت‌ها، مردم، ایده‌ها

         دو نوع رئالیسم، گرامشی، تولیاتی و کمینترن، پروفسور رنچو مارتینلی (دانشگاه فلورانس، ایتالیا)

10

"یا مرگ یا تولدی دیگر"

"چرا یک انشعاب دیگر"

         تاکی؟، بهروز

11

هرگونه سانسور باید لغو شود. مطبوعات باید آزاد باشند

11

در محافل سیاسی

         - گسست بخشی از اعضاء و کاردرهای کرد حزب توده ایران در خارج از کشور

         - راه کارگر و شعار "انتخابات آزاد"

         - نامه سرگشاده شورای مرکزی جمهوریخواهان ملی

12

         - برگزاری دومین کنگره حزب دموکراتیک مردم ایران

13

         - پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران

13

"درباره لنین" از زبان م. گارباچف

14

با جمع‌آوری کمک‌های مالی فدائیان خلق را در انجام وظایف انقلابی خود یاری دهید.

14

نپال هم استبداد را درهم شکست

14

خطر جنگی دیگر بر سر جامو و کشمیر

16

مساله لیتوانی، مذاکره، همه‌پرسی و زمان می‌ظلبد

16

رژیم ترکیه علیه جنبش ملی خلق کرد

16

فاجعه هرات تجلی یاس و کینه‌ای کور

16