فهرست مطالب کار، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، دور دوم، شماره 74، 1 فروردین 1369

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

نوروز مبارک باد

1

ارزیابی کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از گزارش پرفسور گالیندوپل

کمیسیون حقوق بشر باید جمهوری اسلامی را محکوم کند!

1

بازی با جان گروگانها تا کی؟

1

جمهوری اسلامی: آینده‌ای تیره‌تر

1

گزارشی از کودتا در افغانستان

1

آغاز هفتمین سال فعالیت رادیوی زحمتکشان

1

آزادی فعالیت احزاب سیاسی و آزادی انتخابات نخستین شرط دمکراسی است

2

در سالی که گذشت

3

به برنامه‌های رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!

4

پیام مشترک حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، حزب دمکراتیک مردم ایران، سازمان فدائیان خلق ایران

         بمناسبت فرارسیدن سال نو

5

چهره کریه رژیم صدام

5

گزارش گالیندوپل، افشاگر سیمای رژیم

6

سوسیالیسم و ما، ژرژ مارشه دبیر کل حزب کمونیست فرانسه، صلح و سوسیالیسم – شماره 2 – فوریه 1990

8

کنترل مکاتبات و مکالمات مردم نقض حقوق انسانی است

10

پیامدهای رشد انفجارگونه جمعیت، خلیق

11

به استقبال اول ماه مه برویم!

12

تشکل حق کارگران است هرگونه محدودیت در راه تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری باید از میان برداشته شود

12

کاسترو: "یا مرگ یا سوسیالیسم" اما کدامیک؟ بهروز

13

اتحاد شوروی: روندها شتاب می‌گیرند

14

آلمان واحد باید بیطرف و غیرنظامی باشد

16

نیکاراگوئه: چرا؟

16

صهیونیسم مجبور است به زانو درآید

16