فهرست مطالب کار، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، دور دوم، شماره 73، 1 اسفند 1368

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

جمعه 26 بهمن: فرصتی برای فروریختن خشم و اعتراض

1

اجتماع و تحصن مردم و خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی

         دادخواهی

                  پیرامون سفر هیات نمایندگی کمیسیون حقوق بشر به ایران

1

"کار"

         آغاز دوازدهمین سال فعالیت

1

آیا این شعارها صحیح‌اند؟

         - "رابطه با آمریکا را می‌خواهیم چه کنیم، انشاءالله که قطع بشود"

         - "روابط خود را با ایران قطع کنید"

1

ییرامون بیانیه اخیر آقای رضا پهلوی

1

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره تظاهرات و ناآرامی‌ها در تهران و شهرستانها

2

"کار" را تا امروز کدام رفقا هدایت کرده‌اند

3

شعر: بهار می‌رسد

3

زن ایرانی و مساله زن

5

حکم اعدام غیر انسانی و جنایتکارانه است.

6

بیاد فدائی خلق منصور داوران

7

به یاد پنجاهمین سالگشت شهادت دکتر تقی ارانی و شخصیت نامدار سیاسی و اجتماعی ایران

7

ببینید در ایران کدامیک رعایت میشوند؟

7

صدور و اجرای هرگونه حکم اعدام باید برای همیشه در کشور ما ممنوع گردد

7

پیگرد، بازداشت، شکنجه و سرکوب مخالفین سیاسی باید قطع گردد

7

چرا سوسیالیسم؟ آلبرت انشتین

8

یکپارچگی آلمان

         یکپارچگی اروپا

                  یکپارچکی جهان

9

برای سوسیالیسم انسانی و دموکراتیک

         پلنوم اخیر کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی چگونه برگذار شد

11

به برنامه‌های رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!

12

این اقتصاد اخلاق ما را به کجا می‌برد؟

13

تا زمانیکه تحارب میداندار است هیچ چشم‌انداز امیدبخشی وجود ندارد

14

پیام تبریک کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به: شورای اجرائی کنگره ملی آفریقا

         آزادی نلسون ماندلا بر جهانیان مبارک باد!

16

مرگ: سرنوشت محتوم رژیم آپارتاید

16

آذربایجان، تاجیکستان

         ناآرامی‌ها، نگرانی‌ها

16