فهرست مطالب کار، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، دور دوم، شماره 68، 1 مهر 1368

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سیاست خارجی عرصه حاد کشاکش‌ها

1

توطئه ترور رهبران سیاسی را خنثی کنیم

1

ما و چشم‌اندازهای آتی

         درباره اهمیت شعارهای مطالباتی و وظایف و سیاست‌های تاکتیکی

1

محکومیت مجدد رژیم در کمیسیون حقوق بشر

1

دستگاه قضایی رژیم در خدمت سرکوب

1

پیام سازمان جوانان پیشگام ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی 69 – 68

         مبارزه در راه آزادی و حقوق صنفی را گسترش دهیم

3

تلاش‌های تازه برای صلح

4

اعتصاب و پروستریکا

         جنبش کارگری در جامعه سوسیالیستی

6

مصاحبه با ابراهیم ذکریا، دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

         اتحادیه جهانی کارگری می‌تواند آلترناتیو معتبری ارایه دهد

7

"سیاست‌هایی که در خدمت اهداف بشری نباشند غیر اخلاقی اند"

8

از ترانه‌های ذرت‌کاران چیایاس – مکزیک

8

شیرین زبان شهیر درگذشت

9

نگاهی به اوضاع پاکستان

10

حمایت غرض‌آلود از اپوزیسیون

12

افغانستان در لحظه کنونی

12

جنبش عدم تعهد در فضایی نو

12