فهرست مطالب کتاب دوشنبه، شماره‌های 31-30

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

زیر پوشش اسلام خلقهای ایران را سرکوب می‌کنند و فرزندان راستین خلق را به جوخه‌های آتش می‌سپارند.

1

مبارزه برای کسب آزادی و حقوق دموکراتیک...

6

شرح مختصری از زندگی مبارزاتی فدائی خلق، رفیق شهید یوسف کشی زاده

9

آزادی مطبوعات را سلب کردند تا چگونگی سرکوب خلق و اعدام‌های جنایت‌آمیز پوشیده بماند

11

موج وسیع اعدام انقلابیون ناشی از وحشت مرتجعین از آگاهی توده‌هاست

14

شلاق و شکنجه مسئلۀ گرانی را حل نمی‌کند

17

هدف کودتا از نظر امپریالیستها و ارتجاع داخلی چه بود

19

چگونه باید از تاریخ درس گرفت؟

20

رهنمودی چند به هواداران

23

چه کسانی در کردستان ضد انقلابی‌اند؟

32

چرا با لشکر کشی نظامی به کردستان مخالفیم؟

38

ارتجاع و وابستگان امپریالیسم بار دیگر حادثه‌ای هولناک آفریدند

41

تیرباران دکتر ابوالقاسم رشوند سرداری نشان‌دهنده ماهیت مرتجعین کوردل و جنگ‌افروز است

44

آنها که از بیداری خلق میترسند دبیران و آموزگاران شهر کرمانشاه را به جوخه اعدام سپرده‌اند

47

اعدام و زندانی کردن نیروهای ترقی‌خواه نشانه ورشکستگی انحصارطلبان است

49

در حاشیه اعدام نیروهای انقلابی

50

تبدیل روز قدس به روز قتل و غارت و کتابسوزان

52

برخی از جوانب حوادث پاوه

53

اعتراضات و تظاهرات مردم علیه گرانی

55

موزامبیک، کشوری رها شده از استعمار (قسمت سوم)

59

توضیح دربارۀ نشریه "کار"

65

بیدادگاههای شرع هرگز نمی‌توانند مبارزات آزادیخواهانه مردم را متوقف کنند

66

68 تن از اهالی روستای قارنا را از کودک و پیر و جوان قتل عام کردند

68

درگذشت مجاهد بزرگ آیت‌الله طالقانی

71

چه کسانی را مأمور سرکوب خلق کرد کرده‌اند؟

73

انقلاب برای چه بود؟

77

17 شهریور روز قهرمانی‌های خلق، گرامی باد

80

بمناسبت سالگرد حماسه تل‌زعتر یاد شهدای تل‌زعتر گرامی باد

86

پیام‌هایی از تل‌زعتر

90

سانسور نطق بازرگان ناآگاهترین افراد را نیز از وجود سانسور و اختناق آگاه کرد

94

برادارن پاسدار هیچ می‌دانید چرا شما را به کردستان می‌فرستند؟

97

موقعیت طبقاتی بعد از شکست کمون پاریس تشکیل بین‌الملل (انترناسیونال) دوم کارگری

103

تلاشهای مذبوحانه برای ایجاد تشکیلات فرمایشی کارگری جز رسوائی بیشتر ثمری ندارد

107

مختصری از شرایط عمومی کارگران معادن

107

کارگران معدن سنگرود در چه شرایطی کار می‌کنند.

108

مختصری از مبارزات کارگران معدن سنگرود

109

حرکتهای کارگران بعد از قیام بهمن ماه

110

در کردستان چه میگذرد نقل از خبرنامۀ کردستان

113

تا وقتی بهره‌کشی هست مبارزه و اعتصاب هم هست

نامۀ یک کارگر

115

اخبار جهان

 

         - خبرهائی از اعتصاب و زد و خورد در کشور پرو

118

         - تظاهرات کارگران و دانشجویان بخاطر گرانی قیمت‌ها در سودان

119

         - اعتصاب هفت هزار کارگر در بندر لیمون

120

         - یورش پلیس کره جنوبی به کارگران متحصن

120

         - بازداشت کارگران و روشنفکران در مصر

121

مبارزه کارگران شرکت رمینکو ادامه دارد

122

کارگران کارخانۀ رادیو شهاب خواهان افزایش دستمزدند

122

نماینده کمیته در کارخانه کاشی‌سازی "حافظ" مزدور کارفرماست

123

روستائیان چارایماق هشترود رئیس کمیته را که با فئودال منطقه همکاری می‌کرد دستگیر کردند

126

شرکت‌های امپریالیستی و سرمایه‌داران جهانخوار کارگران و زحمتکشان ایرانی را تهدید به اخراج می‌کنند

127

تلاش کارگران کشتیرانی برای تشکیل سندیکای واقعی – خرمشهر

128