کتاب‌های گوناگون
روابط خارجی ایران در سال 1350، روابط خارجی ایران، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه
روابط خارجی ایران در سال 1351، روابط خارجی ایران، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه
روابط خارجی ایران در سال 1353، روابط خارجی ایران، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه
روانشناسی شکنجه، بحثی پیرامون ارشاد و تواب‌سازی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، منیره برادران
روحانیت، پیدایش، رشد، تشکیلات و تضادهای درونی؛ سید مهدی
روزشمار کارگران اخراجی، نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
1392 روزهای سپری شده من، گنجعلی صباحی، ترجمه بهروز مطلب‌زاده
1367 روی مدودف در "دادگاه تاریخ"، بی. آیکو
شهریور 1376 ریشه های ایدئولوژیک تروریسم ولایت فقیه و اسناد میکونوس، پرویز دستمالچی
1369 ریشه‌های انقلاب ایران، نیکی آر. کدی، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی
1392 زمین و انقلاب در ایران، 1360 – 1340، اریک ج. هوگلاند، ترجمه فیروزه مهاجر
1379 زن در دولت خیال (نگاهی به نقش زن در سازمان مجاهدین)، نادره افشاری
بهار 1359 زن، آب و سرباز!، چاپ دوم، معصومعلی صیدی
زمستان 1381 زنان دربار به روایت اسناد ساواک، اشرف پهلوی، مرکز بررسی اسناد تاریخی
تابستان 1388 زنان دربار به روایت اسناد ساواک، فریده دیبا، مرکز بررسی اسناد تاریخی
زندانها و زندانیان سیاسی دوره رضا شاه، اقبال حکیمیون
بهمن 1358 زندانی، داریوش کارگر
مهر 1358 زندگی روجا، محمد آذری
زمستان 1366 زندگی من در هفتاد سال تاریخ معاصر ایران، سرهنگ احمد اخگر، جلد اول
اسفند 1373 زندگینامه شمیده، از بنیانگذاران سازمان جوانان کمونیستی و اتحادیه های کارگری توده ای در ایران، بهرام چوبینه
1388 زندگی‌نامه‌ی دکتر سیدحسین فاطمی از نخستین روز تا واپسین شب، رمضان‌علی خسروی
زندگینامۀ سه مهاجر شهید، علیرضا حمیدآباد – غلامرضا سگوند – حمید کرد، مهاجرین خلق ایران
تابستان 1363 زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
بهمن 1380 زیر بوته لاله‌عباسی، خاطرات زندان، نسرین پرواز
ژنرال «بیطرف»، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
سارمان مجاهدین خلق ایران (1344 – 1357)، محسن نجات‌حسینی
1377 سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
ساعدی به روایت ساعدی، چشم‌انداز
1385 ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
1378 سالهای پر آشوب، پژوهشی در تاریخ معاصر ایران بر بنیاد اسناد از طبقه‌بندی خارج شده، دکتر انور خامه‌ای
تابستان 1394 سانتیاگو، یک روز اکتبر، کارمن کاستیلو، ترجمه شیدا نبوی
1378 سانسور، تحلیلی بر سانسور کتاب در دورۀ پهلوی دوم، دکتر فریبرز خسروی
تابستان 1371 ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
15 شهریور 1358 سرابی بنام حزب توده ایران، عبدالرحیم طهوری
شهریور 1341 سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار، جلد اول
مرداد 1367 سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار، جلد دوم
تابستان 1358 سرمایه‌داری دولتی و مسئله‌ی دولت، علی اکبر اکبری
مرداد 1380 سرود و ترانه (مجموعه‌ای از سرود و ترانه‌های مترقی و مردمی)، انتشارات سنبله-هامبورگ
آذر 1389 سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
1370 سقوط شاه، فریدون هویدا، ترجمۀ ح. ا. مهران
شهریور 1393 سکوت‌های کاپیتال، مایکل لبوویتز، برگردان آبتین درفش
پاییز 1371 سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
آذر 1378 سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات، صادق جلال العظم، ترجمه تراب حق شناس
سئوال و جواب سخنرانی ایراد شده در دانشگاه سوردلف، 9 ژوئن 1925، ژ. استالین
تیر سوسیال امپریالیسم شوروی دشمن اصلی خلق ایران، جنبش جوانان و دانشجویان انقلابی ایران (م – ل)
سه مقاله از: لنین، طرح برنامه حزب ما؛ یک مسئله مبرم؛ برنامه ما، برگردان آثار م – ل – ا
1357 سه مقاله دربارۀ انقلاب مشروطۀ ایران، م. پاولویچ، و. تریا، س. ایرانسکی، ترجمه م. هوشیار
1359 سیاست آمریکا در آغاز سالهای هشتاد، گئورگی آرباتف، ترجمه رضا راستین
دی 1360 سیاست فرهنگی در جمهوری دمکراتیک خلق کره، شه سین سیک و هیون ژونگ هون
01 اسفند 1400 سیاهه دولت ملی به روایت روزنامه اطلاعات، فروردین 1330 – اسفند 1332، دوره هشت جلدی، سعید رهبر