کتاب‌های گوناگون
دی 1365 درباره اصول و موازین زندگی درون سازمانی
آبان 1364 درباره برخی از مسایل مربوط به دشمن اصلی مردم ایران، جمشید آریانپور
شهریور 1358 درباره فلسطین، از مقاومت تا پیروزی، ترجمه ک – دیلمانی
درباره لنین، ی. استالین
بهمن 1363 درباره ماهیت ادغام دین و سیاست، جمشید آریانپور
1331 درباره محاکمات سیاسی - 1331، ا. مانی
بهار 1359 درباره مناسبات اکثریت و اقلیت، ئلادیمیر ایلیج لنین
تیر 1358 درباره هسته‌های کارگری
پاییز 1358 دربارۀ کار خانگی و مقام ثانوی زن، رؤیا خسروی
بهار 1359 درد دل بچه‌ها، 1- کرمانشان، معصومعلی صیدی
درسهائی از اعتصابات و مبارزات کارگری و وظایف انترناسیونالیستی، صدای انترناسیونالیستی
تیر 1380 درسهای فراموش شده از عمل کرد پارلمانتاریسم و بدیل شوراها!، ع. بینالودی
درسی از یک تجربه تلخ، متن مصاحبه مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی چند تن از فریب‌خوردگان
16 دی 1350 دریچه‌ای تازه بسوی روستا، باقر مؤمنی (ضمیمه «گاواره‌بان»)، یادنامه‌های همشهری
دفاعیات پاک‌نژاد در برابر دادگاه نظامی شاه: پنجاه سال بعد، لیلا فغفوری آذر و شاهین نصیری
پاییز 1365 دکتر محمد مصدق در دادکاه تجدیدنظر نظامی، چاپ اول، به کوشش جلیل بزرگمهر
پاییز 1367 دکتر محمد مصدق و رسیدگی فرجامی در دیوان کشور، چاپ دوم، به کوشش جلیل بزرگمهر
دلایل شکل‌گیری کمیسیون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری
دو اثر از تجربیات ویتنام، ترون شین و....
دو بیان (نه الزما تاریخی) از: قتل عام ارامنه توسط مسلمانان؛ قتل عام مسلمانان توسط ارامنه
دو دهه بیداری، دو دهه شورش، حمید صورتگر، دفتر اول
دو رساله اقتصادی، کار مزدور، سرمایه؛ بها، ارزش، سود، ترجمه: هـ. هاشمی
پاییز 1359 دو سند از فرقه کمونیست ایران
تابستان 1358 دو گفتار از کاسترو، ترجمه: ج- نوایی، چاپ اول
آذر 1367 دو مقاله درباره جمهوری اسلامی، یرواند آبراهامیان
بهمن 1367 دو مقاله، انوشیروان لطلفی – عضو مرکزیت سازمان «اکثریت»، سعید شاهسوندی – عضو مرکزیت سازمان مجاهدین، مؤسسه پژوهشهای سیاسی
فروردین 1358 دو مقاله: وظایف نیروهای دموکراتیک در مرحله کنونی، قیام چگونه به پیروزی رسید؟، م. سوداگر
خرداد 1391 دوزخ سازان روی زمین (دو مقاله درباره روحانیت)، هما ناطق
مهر 1393 دولت و آزادی، باب آواکیان، مترجم: منیر امیری
ده پرسش و پاسخ پیرامون جنگ ایران و عراق، جمشید آریانپور
31 مرداد 1358 دهها نفر از طرفین درگیریها در غرب کشور کشته شدند، روزنامه اطلاعات
1342 دیداری از روستاها، صمد بهرنگی
تیر 1358 دیکتاتوری پرولتاریا (راهنمای بحث)، دفتر اول سؤالات، مبارزین آزادی خلق ایران
دیوان ابوالقاسم لاهوتی
زمستان 1378 راهنمای مطبوعات ایران (1304 ش تا 1357 ش)، جلد اول، سیدمحمد صدری طباطبائی نائینی
زمستان 1378 راهنمای مطبوعات ایران (1304 ش تا 1357 ش)، جلد دوم، سیدمحمد صدری طباطبائی نائینی
بهار 1372 راهنمای مطبوعات ایران 1371-1357، سیدفرید قاسمی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بهار 1372 راهنمای مطبوعات ایران، عصر قاجار (1253 ق / 1215 ش – 1302 ش)، سیدفرید قاسمی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
زمستان 1383 رجال عصر پهلوی، سیدحسن تقی‌زاده به روایت ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات
29 مرداد 1354 رساله سازمان شیکاگو برای ارائه به سمینار پیش کنگره سازمان آمریکا، کنگره 23، 20 اوت 1975، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا
24 شهریور 1380 رشد سرطانی انتگراسیون اسلامی، انتشارات سهند
شهریور 1398 رضاشاه پهلوی در ترکیه به روایت اسناد تاریخی، ترجمه و تحقیق علی‌اصغر حقدار
1355 رضاشاه کبیر بقلم اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در کتاب مردان خودساخته، زیر نظر ا. خواجه‌نوری، چاپ دوم
بهار 1389 رضاشاه و بریتانیا براساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، دکتر محمدقلی مجد، ترجمه مصطفی امیری
بهار 1399 رضاشاه و تاریخ واقعی پهلوی اول، سیامک صبوری
1398 رضاشاه، دکتر صادق زیباکلام
اسفند 1358 رفرمیسم در جنبش سوسیال دمکراتیک روسیه و چند مقاله دیگر، ولادیمیر ایلیچ لنین
روابط امنیتی - اطلاعاتی ایران و اسرائیل، رضا زارع
فروردین 1347 روابط خارجی ایران در سال 1346، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه
روابط خارجی ایران در سال 1349، روابط خارجی ایران، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه