کتاب‌های گوناگون
زندانها و زندانیان سیاسی دوره رضا شاه، اقبال حکیمیون
بهمن 1358 زندانی، داریوش کارگر
مهر 1358 زندگی روجا، محمد آذری
زمستان 1366 زندگی من در هفتاد سال تاریخ معاصر ایران، سرهنگ احمد اخگر، جلد اول
اسفند 1373 زندگینامه شمیده، از بنیانگذاران سازمان جوانان کمونیستی و اتحادیه های کارگری توده ای در ایران، بهرام چوبینه
زندگینامۀ سه مهاجر شهید، علیرضا حمیدآباد – غلامرضا سگوند – حمید کرد، مهاجرین خلق ایران
تابستان 1363 زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
بهمن 1380 زیر بوته لاله‌عباسی، خاطرات زندان، نسرین پرواز
ژنرال «بیطرف»، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
1377 سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
1385 ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
1378 سالهای پر آشوب، پژوهشی در تاریخ معاصر ایران بر بنیاد اسناد از طبقه‌بندی خارج شده، دکتر انور خامه‌ای
1378 سانسور، تحلیلی بر سانسور کتاب در دورۀ پهلوی دوم، دکتر فریبرز خسروی
تابستان 1371 ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
15 شهریور 1358 سرابی بنام حزب توده ایران، عبدالرحیم طهوری
شهریور 1341 سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار، جلد اول
مرداد 1367 سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار، جلد دوم
تابستان 1358 سرمایه‌داری دولتی و مسئله‌ی دولت، علی اکبر اکبری
مرداد 1380 سرود و ترانه (مجموعه‌ای از سرود و ترانه‌های مترقی و مردمی)، انتشارات سنبله-هامبورگ
آذر 1389 سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
1370 سقوط شاه، فریدون هویدا، ترجمۀ ح. ا. مهران
شهریور 1393 سکوت‌های کاپیتال، مایکل لبوویتز، برگردان آبتین درفش
پاییز 1371 سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
آذر 1378 سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات، صادق جلال العظم، ترجمه تراب حق شناس
سئوال و جواب سخنرانی ایراد شده در دانشگاه سوردلف، 9 ژوئن 1925، ژ. استالین
تیر سوسیال امپریالیسم شوروی دشمن اصلی خلق ایران، جنبش جوانان و دانشجویان انقلابی ایران (م – ل)
1357 سه مقاله دربارۀ انقلاب مشروطۀ ایران، م. پاولویچ، و. تریا، س. ایرانسکی، ترجمه م. هوشیار
1359 سیاست آمریکا در آغاز سالهای هشتاد، گئورگی آرباتف، ترجمه رضا راستین
دی 1360 سیاست فرهنگی در جمهوری دمکراتیک خلق کره، شه سین سیک و هیون ژونگ هون
1356 سیری در اندیشۀ سیاسی کسروی، حجت‌الله اصیل
1379 سیستم جنایت‌کار، اسناد دادگاه میکونوس، ترجمه: مهران پاینده، عباس خداقلی، حمید نوذری
1328 شرح کامل جریان جلسه محاکمه بقائی در بهداری زندان شهربانی، ضمیمه روزنامه الهام، اکبر مرادی
1375 شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی، جلد نخست
1377 شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی، جلد دوم
شصت سال صبوری و شکوری، 118 روز در نوفل لوشاتو، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، جلد سوم
تابستان شصت سال صبوری و شکوری، از تولد تا هجرت، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، جلد اول
شصت سال صبوری و شکوری، هجده سال در غربت: 1339 - 1357، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، جلد دوم
آذر 1325 شکست احزاب سیاسی در انتخابات دورۀ چهاردهم، پیشه‌وری کیست؟؟ نتیجۀ واقعۀ آذربایجان چیست؟؟، فدائی علوی
مرداد 1388 شکست، آلکساندر فادیف، ترجمه رضا شلتوکی
شکنجه و تیرباران افسران آزادیخواه، محمدحسین معزی
پاییز 1381 شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی، جلد 1
پاییز 1383 شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی، جلد 2
1358 شوراها و نیروهای مترقی، سازمان اتحاد چپ
1381 شوق یک خیز بلند، نخستین اتحادیه‌های کارگری در ایران، 1320-1285، جلیل محمودی و ناصر سعیدی
شیوه‌های شکنجه در جمهوری اسلامی ایران، محمود خلیلی
1373 صورت جراید ایران و جرایدی که در خارج ایران به زبان فارسی طبع شده است، ه. ل. رابینو، تصحیح و حواشی: سیدفرید قاسمی
اسفند 1357 صورت مذاکرات شورای انقلاب، اسفند 1357
فروردین 1358 صورت مذاکرات شورای انقلاب، فروردین 1358
اردیبهشت 1358 صورت مذاکرات شورای انقلاب، اردیبهشت 1358
خرداد 1358 صورت مذاکرات شورای انقلاب، خرداد 1358