کتاب‌های گوناگون
زمستان 1358 حادثه در کارگاه مرکزی، قاضی ربیحاوی
1382 حدیث تشنه و آب، روایت کاملی از سایه‌روشن‌های کانون نویسندگان ایران، قتل‌های زنجیره‌ای، اتوبوس ارمنستان و...، منصور کوشان
دی 1358 حرفهای بچه‌های بهرنگ، شمارۀ اول، دیسفان
بهار 1389 حزب پان ایرانیست، 1288 – 1330 ش، مظفر شاهدی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
حزب توده ایران و جنبش ملی کرد در ایران (1361 – 1357)، دکتر کامران امین آوه
حزب توده به روایت حزب توده، ایرج هاشمی‌زاده
حقایقی از توطئه پاوه تا "فتح" مهاباد 2، در کردستان چه‌ها که شنیدیم!، جمعیت آزادی
حقایقی از توطئه پاوه تا مهاباد، جمعیت آزادی
1327 حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، میرزا مصطفی خان
15 اسفند 1375 حقیقت ساده، خاطراتی از زندانهای زنان جمهوری اسلامی ایران، متن اصلاح شده توسط خانم منیره برادران
اسفند 1358 حماسۀ ویتنام رسوایی آمریکا، م. بنیامین
مرداد 1390 حمید اشرف، آمیزه سرود و فلز، تیمور پیروانی
دی 1378 خائنی که از نو باید شناخت، نگاهی به «کتاب عبور از بحران» به قلم هاشمی رفسنجانی، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی
مهر 1379 خاطرات آلبرت سهرابیان، برگی از جنبش کارگری کمونیستی ایران، آلبرت سهرابیان
دی 1379 خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری
02 دی 1377 خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، سال 1360 - 1363
1397 خاطرات تقی کی‌منش، 1357 – 1301، به اهتمام: بهروز مطلب‌زاده
1370 خاطرات دوران سپری شده (خاطرات و اسناد یوسف افتخاری) 1299 تا 1329، به کوشش کاوه بیات – مجید تفرشی
خاطرات زندان، مهناز قِزِلّو
تابستان 1372 خاطرات سیاسی دکتر انور خامه‌ای
1378 خاطرات سیدمحمدعلی جمالزاده
1375 خاطرات شاپور بختیار نخست وزیر ایران (1357)، حبیب لاجوردی
1368 خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول، ویلهلم لیتن
تابستان 1371 خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه، جلد اول
تابستان 1371 خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه، جلد دوم
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
تابستان 1376 خاطرات منصور رفیع‌زاده، آخرین رئیس شعبه ساواک در امریکا، ترجمه اصغر گرشاسبی
بهار 1378 خاطرات مهاجرت، از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملیون برلین، عبدالحسین شیبانی وحیدالملک
اردیبهشت 1373 خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیراحمدی، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد
05 اردیبهشت 1356 خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین قنسول سابق روس در ایران
1361 خاطرات و سفرنامۀ ژنرال آیرونساید در ایران، به ضمیمۀ اسناد و مکاتبات سیاسی وزارت خارجه انگلستان، ترجمه بهروز قزوینی
پاییز 1366 خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی، بهرام افراسیابی
تیر 1378 خاطرات یک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی، دکتر رضا غفاری
خدمات فناناپذیر مائو تسه دون، باب آواکیان
1353 خراسان عصیانی و محمدتقی خان پسیان (1921 – 1300)، جعفر مجیری
شهریور 1359 خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران، ناریا
خطر فاشیسم و تئوفاشیسم، زارودوف
اسفند 1381 داد بی‌داد، جلد اول، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه تایپی
1384 داد بی‌داد، جلد اول، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ سوم، نسخه چاپی
خرداد 1383 داد بی‌داد، جلد دوم، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه تایپی
خرداد 1383 داد بی‌داد، جلد دوم، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه چاپی
آذر 1355 دارکوب باران خورده، نقدی بر آثار منصور یاقوتی، اسد پیرانفر
خرداد 1358 داستانهایی از آلبانی
بهار 1359 دانشگاه تهران، تظاهرات علیه انقلاب فرهنگی
اردیبهشت 1353 دخالت نظامی ایران در عمان، جبهه خلق برای آزادی عمان و خلیج عربی
1358 در آستانۀ فصل سرخ، غلامحسین طوسی
در خصلت نمائی رمانتیسیسم اقتصادی، و. ا. لنین
خرداد 1357 در دفاع از جنبش ضداختناق، نامه‌ای سرگشاده به کمیته از زندان تا تبعید از سوی گروهی از کوشندگان کمیته ضداختناق در ایران (کاری)
خرداد 1357 در دفاع از کمیته ضداختناق در ایران (کاری)
اردیبهشت 1379 در کنفرانس برلین چه گذشت؟، مجموعه‌ای از: اسناد، اطلاعیه‌ها، گزارشات، سخنرانی‌ها و...