کتاب‌های گوناگون
05 اردیبهشت 1356 خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین قنسول سابق روس در ایران
1361 خاطرات و سفرنامۀ ژنرال آیرونساید در ایران، به ضمیمۀ اسناد و مکاتبات سیاسی وزارت خارجه انگلستان، ترجمه بهروز قزوینی
تیر 1378 خاطرات یک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی، دکتر رضا غفاری
شهریور 1359 خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران، ناریا
خطر فاشیسم و تئوفاشیسم، زارودوف
اسفند 1381 داد بی‌داد، جلد اول، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه تایپی
1384 داد بی‌داد، جلد اول، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ سوم، نسخه چاپی
خرداد 1383 داد بی‌داد، جلد دوم، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه تایپی
خرداد 1383 داد بی‌داد، جلد دوم، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه چاپی
آذر 1355 دارکوب باران خورده، نقدی بر آثار منصور یاقوتی، اسد پیرانفر
خرداد 1358 داستانهایی از آلبانی
بهار 1359 دانشگاه تهران، تظاهرات علیه انقلاب فرهنگی
اردیبهشت 1353 دخالت نظامی ایران در عمان، جبهه خلق برای آزادی عمان و خلیج عربی
1358 در آستانۀ فصل سرخ، غلامحسین طوسی
در خصلت نمائی رمانتیسیسم اقتصادی، و. ا. لنین
خرداد 1357 در دفاع از جنبش ضداختناق، نامه‌ای سرگشاده به کمیته از زندان تا تبعید از سوی گروهی از کوشندگان کمیته ضداختناق در ایران (کاری)
خرداد 1357 در دفاع از کمیته ضداختناق در ایران (کاری)
اردیبهشت 1379 در کنفرانس برلین چه گذشت؟، مجموعه‌ای از: اسناد، اطلاعیه‌ها، گزارشات، سخنرانی‌ها و...
آبان 1364 درباره برخی از مسایل مربوط به دشمن اصلی مردم ایران، جمشید آریانپور
شهریور 1358 درباره فلسطین، از مقاومت تا پیروزی، ترجمه ک – دیلمانی
درباره لنین، ی. استالین
بهمن 1363 درباره ماهیت ادغام دین و سیاست، جمشید آریانپور
1331 درباره محاکمات سیاسی - 1331، ا. مانی
بهار 1359 درباره مناسبات اکثریت و اقلیت، ئلادیمیر ایلیج لنین
تیر 1358 درباره هسته‌های کارگری
پاییز 1358 دربارۀ کار خانگی و مقام ثانوی زن، رؤیا خسروی
بهار 1359 درد دل بچه‌ها، 1- کرمانشان، معصومعلی صیدی
درسهائی از اعتصابات و مبارزات کارگری و وظایف انترناسیونالیستی، صدای انترناسیونالیستی
درسی از یک تجربه تلخ، متن مصاحبه مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی چند تن از فریب‌خوردگان
16 دی 1350 دریچه‌ای تازه بسوی روستا، باقر مؤمنی (ضمیمه «گاواره‌بان»)، یادنامه‌های همشهری
دفاعیات پاک‌نژاد در برابر دادگاه نظامی شاه: پنجاه سال بعد، لیلا فغفوری آذر و شاهین نصیری
دلایل شکل‌گیری کمیسیون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری
دو بیان (نه الزما تاریخی) از: قتل عام ارامنه توسط مسلمانان؛ قتل عام مسلمانان توسط ارامنه
دو دهه بیداری، دو دهه شورش، حمید صورتگر، دفتر اول
دو رساله اقتصادی، کار مزدور، سرمایه؛ بها، ارزش، سود، ترجمه: هـ. هاشمی
پاییز 1359 دو سند از فرقه کمونیست ایران
تابستان 1358 دو گفتار از کاسترو، ترجمه: ج- نوایی، چاپ اول
آذر 1367 دو مقاله درباره جمهوری اسلامی، یرواند آبراهامیان
بهمن 1367 دو مقاله، انوشیروان لطلفی – عضو مرکزیت سازمان «اکثریت»، سعید شاهسوندی – عضو مرکزیت سازمان مجاهدین، مؤسسه پژوهشهای سیاسی
فروردین 1358 دو مقاله: وظایف نیروهای دموکراتیک در مرحله کنونی، قیام چگونه به پیروزی رسید؟، م. سوداگر
خرداد 1391 دوزخ سازان روی زمین (دو مقاله درباره روحانیت)، هما ناطق
مهر 1393 دولت و آزادی، باب آواکیان، مترجم: منیر امیری
ده پرسش و پاسخ پیرامون جنگ ایران و عراق، جمشید آریانپور
31 مرداد 1358 دهها نفر از طرفین درگیریها در غرب کشور کشته شدند، روزنامه اطلاعات
1342 دیداری از روستاها، صمد بهرنگی
زمستان 1383 رجال عصر پهلوی، سیدحسن تقی‌زاده به روایت ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات
29 مرداد 1354 رساله سازمان شیکاگو برای ارائه به سمینار پیش کنگره سازمان آمریکا، کنگره 23، 20 اوت 1975، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا
24 شهریور 1380 رشد سرطانی انتگراسیون اسلامی، انتشارات سهند
شهریور 1398 رضاشاه پهلوی در ترکیه به روایت اسناد تاریخی، ترجمه و تحقیق علی‌اصغر حقدار
1355 رضاشاه کبیر بقلم اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در کتاب مردان خودساخته، زیر نظر ا. خواجه‌نوری، چاپ دوم