کتاب‌های گوناگون
پاییز 1378 ... تا دم آخر، گزیده‌ی گفت‌وگوها و مقاله‌ها، محمدجعفر پوینده، به کوشش سیما صاحبی (پوینده)
خرداد 1359 تا ظلم هست مبارزه هست، گودرزی
1359 تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار، بخش اول
1359 تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار، بخش دوم
تاریخ احزاب در ایران، عبدالحسین آگاهی
21 تیر 1385 تاریخ حزب کارگران کردستان PKK، جلد اول، جمیل بایک
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمدخلیل‌الله مقدم
1360 تاریخ مختصر اتحاد شوروی، س. آلکسه‌یف – و. کارتسوف – آ. تروئی‌تسکی، ترجمه د. س. ماکویی
1357 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار، جلد اول
1363 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار، جلد دوم
تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران
تاریخچه مبارزه با تروتسکیسم، دیمیتریوف – ایوانف، ترجمه: عبدالحمید دلخواه
1382 تاریخچه و تحلیل روزنامه‌های آذربایجان 1230 – 1380، دکتر موسی مجیدی
بهمن 1366 تاریخچۀ جنبشهای ملی در بلوچستان
اردیبهشت 1358 تاریخچۀ نهضت کارگری در ایران، شکراله مانی
1360 تئوری بحران مارکس بمثابه تئوری مبارزه طبقاتی، پیتر بل و هری کلیور (1982)، برگردان وحید تقوی
«تئوری» سه جهان، تئوری رویزیونیستی و ضد انقلابی، گروه انقلابین مارکسیست - لنینیست (پیکار خلق)
بهار 1358 تحلیلی از ملت و مسألۀ ملی در مبارزۀ خلق کرد، پرویز صالحی
تراژدی استالینیسم در ایران، عبدی کلانتری
تروتسکیسم (تزی ضدانقلابی) علیه لنینیسم، رستاخیز سیاهکل در خدمت جنبش انقلابی مسلحانه خلقهای ایران
مهر 1374 تروریسم دولتی ولایت فقیه، پرویز دستمالچی
1370 تشکیلات فراماسونری در ایران با اسامی و اسناد منتشر نشده، حسین میر
23 مرداد 1358 تصرف ستاد چریکهای فدائی خلق، روزنامه اطلاعات
بهار 1359 تصویر صمد، مجموعه طرح و کارتون از: م. پولاد
24 آذر 1362 تفسیرهای رادیو مسکو درباره حوادث ایران، شماره 3
24 بهمن 1399 توضیح در مورد حذف کتاب‌های آقای ادیک باغداساریان از سایت
12 اسفند 1395 توضیح درباره حذف کتاب حزب توده ایران در مهاجرت، مطالعه‌ای بر اساس اسناد منتشر نشده آلمان شرقی، نوشته قاسم نورمحمدی
25 بهمن 1387 توضیح درباره حذف کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی
12 آذر 1399 توضیح درباره حذف کتاب‌های آقای مراد دلاشوب از سایت
08 اسفند 1367 توطئه بین‌المللی و تعقیب و آزار سلمان رشدی، نشریه کارگر انقلابی، ارگان حزب کمونیست انقلابی آمریکا
پاییز 1379 توقیف مطبوعات ایران در گذر زمان از 1202 ه. ش. تاکنون، بیژن خاکپور
بهار 1378 جُنگی در باره زندگی و آثار بیژن جزنی
جامعه‌شناسی روستای ایران، خسرو خسروی
پاییز 1397 جای پای مردم شوریده، گفت‌ونشست با تراب حق‌شناس، برزو نابت، چاپ دوم
1382 جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی – سیاسی ایران، از روی کار آمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی (1357 – 1320)، رسول جعفریان، چاپ چهارم
اردیبهشت 1395 جزوه زنان کارگر، تاریخچه مبارزاتی زنان کارگر جهان و ایران، سحر صبا
02 فروردین 1361 جمهوری 1946 کردستان، ویلیام ایگلتون جونیور، ترجمه سید محمد صمدی
جنبش انقلابی فارک، کانون مدافعان حقوق کارگر
1381 جنبش دانشجویی تبریز (به روایت اسناد و خاطرات)، رحیم نیک‌بخت
1383 جنبش دانشجویی در دو دهه 1320 و 1330، ابراهیم یزدی
پاییز 1358 جنبش کارگری جهان در صد سال پیش، فردریش انگلس، برگردان انتشارات سوسیالیزم (بیژن)
بهمن 1390 جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران، نقد مواضع نشریه حقیقت، م. دامون
1380 جنگ داخلی در فرانسه، 1871، کارل مارکس، ترجمه باقر پرهام
1356 جنگ داخلی در فرانسه، کمون پاریس، مارکس – انگلس – لنین
پاییز 1394 جهان نفت در جهان مارکس، سیروس بینا
شهریور 1347 جهان‌بینی ماهی سیاه کوچولو، منوچهر هزارخانی
زمستان 1358 چگونه انقلاب اکتبر پیروز شد، نوشته‌هایی از پیشگامان انقلاب اکتبر درباره‌ی چگونگی پیروزی نخستین انقلاب کارگری دنیا
20 مهر 1396 چمدانی کوچک در کمدی قدیمی، ابوالفضل محققی
بهار 1360 چند اثر از آودیک ایساهاکیان، ترجمه کانون فرهنگی ارمنی
21 آبان 1358 چند سؤال از حزب توده، ک. آرش