کتاب‌های گوناگون
1353 پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح
1357 پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پنهانکاری انگلیسی و اسرار دو کودتا، عبدالله شهبازی
17 مهر 1357 پیام ارنستو چه گورارا، ارنستو چه گورارا
بهار 1360 پیدایش حزب کمونیست ایران، ت. ا. ابراهیموف، ترجمه ر. رادنیا
1383 پیدایش فرقۀ دمکرات آذربایجان به روایت اسناد و خاطرات منتشر نشده، منیژه صدری – رحیم نیکبخت
بهار 1361 پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (دوره اول و دوم مجلس شورای ملی)، منصوره اتحادیه (نظام مافی)
1358 پیش از توفان و چند مقالۀ دیگر، و. ای. لنین، ترجمه دانشگر
1384 پیشینه‌های اقتصادی – اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی، خسرو شاکری
بهمن 1364 پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران
پاییز 1378 ... تا دم آخر، گزیده‌ی گفت‌وگوها و مقاله‌ها، محمدجعفر پوینده، به کوشش سیما صاحبی (پوینده)
خرداد 1359 تا ظلم هست مبارزه هست، گودرزی
1359 تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار، بخش اول
1359 تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار، بخش دوم
تاریخ احزاب در ایران، عبدالحسین آگاهی
21 تیر 1385 تاریخ حزب کارگران کردستان PKK، جلد اول، جمیل بایک
مرداد 1392 تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، گفتگوی محمد فتاحی با یدالله خسروشاهی
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمدخلیل‌الله مقدم
1360 تاریخ مختصر اتحاد شوروی، س. آلکسه‌یف – و. کارتسوف – آ. تروئی‌تسکی، ترجمه د. س. ماکویی
1357 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار، جلد اول
1363 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار، جلد دوم
تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران
تاریخچه مبارزه با تروتسکیسم، دیمیتریوف – ایوانف، ترجمه: عبدالحمید دلخواه
1382 تاریخچه و تحلیل روزنامه‌های آذربایجان 1230 – 1380، دکتر موسی مجیدی
بهمن 1366 تاریخچۀ جنبشهای ملی در بلوچستان
اردیبهشت 1358 تاریخچۀ نهضت کارگری در ایران، شکراله مانی
1360 تئوری بحران مارکس بمثابه تئوری مبارزه طبقاتی، پیتر بل و هری کلیور (1982)، برگردان وحید تقوی
«تئوری» سه جهان، تئوری رویزیونیستی و ضد انقلابی، گروه انقلابین مارکسیست - لنینیست (پیکار خلق)
بهار 1358 تحلیلی از ملت و مسألۀ ملی در مبارزۀ خلق کرد، پرویز صالحی
تراژدی استالینیسم در ایران، عبدی کلانتری
تروتسکیسم (تزی ضدانقلابی) علیه لنینیسم، رستاخیز سیاهکل در خدمت جنبش انقلابی مسلحانه خلقهای ایران
مهر 1374 تروریسم دولتی ولایت فقیه، پرویز دستمالچی
1380 تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران، فاطمه حافظیان
1370 تشکیلات فراماسونری در ایران با اسامی و اسناد منتشر نشده، حسین میر
23 مرداد 1358 تصرف ستاد چریکهای فدائی خلق، روزنامه اطلاعات
بهار 1359 تصویر صمد، مجموعه طرح و کارتون از: م. پولاد
24 آذر 1362 تفسیرهای رادیو مسکو درباره حوادث ایران، شماره 3
24 بهمن 1399 توضیح در مورد حذف کتاب‌های آقای ادیک باغداساریان از سایت
12 اسفند 1395 توضیح درباره حذف کتاب حزب توده ایران در مهاجرت، مطالعه‌ای بر اساس اسناد منتشر نشده آلمان شرقی، نوشته قاسم نورمحمدی
12 آذر 1399 توضیح درباره حذف کتاب‌های آقای مراد دلاشوب از سایت
08 اسفند 1367 توطئه بین‌المللی و تعقیب و آزار سلمان رشدی، نشریه کارگر انقلابی، ارگان حزب کمونیست انقلابی آمریکا
پاییز 1379 توقیف مطبوعات ایران در گذر زمان از 1202 ه. ش. تاکنون، بیژن خاکپور
بهار 1378 جُنگی در باره زندگی و آثار بیژن جزنی
جامعه‌شناسی روستای ایران، خسرو خسروی
پاییز 1397 جای پای مردم شوریده، گفت‌ونشست با تراب حق‌شناس، برزو نابت، چاپ دوم
1382 جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی – سیاسی ایران، از روی کار آمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی (1357 – 1320)، رسول جعفریان، چاپ چهارم
1372 جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی، سیمین فصیحی
اردیبهشت 1395 جزوه زنان کارگر، تاریخچه مبارزاتی زنان کارگر جهان و ایران، سحر صبا
02 فروردین 1361 جمهوری 1946 کردستان، ویلیام ایگلتون جونیور، ترجمه سید محمد صمدی
جمهوری جهل و خون اسلامی و خیمه شب بازی "انقلاب اسلامی"، خاطرات زندان دهه 1360، بهروز قره داغی