حزب سوسیال دمکرات ایران
11 اردیبهشت 1391 1 می روز کارگران و زحمتکشان ایران و جهان، 2012
18 مهر / اعدام بس است. ایران بیش از 210 اعدام در عرض 9 ماه
10 اسفند 1389 8 مارس دیگر بار روز همبستگی با زنان ایران و جهان، روز ستیز با رژیم های زن ستیز در جهان، 2011
11 مرداد 1386 بساط "دادگاههای فرمایشی استالینیستی اسلامی" باید در هم شکسته شود
24 دی 1391 به پای صندوق های انتصابباتی رژیم نباید رفت
09 اردیبهشت 1394 به مناسبت روز کارگر یکم ماه می 2015
22 بهمن 1391 بیست و دو بهمن نقطه عطفی در اندیشه براندازی رژیم جنایتکار اسلامی
24 اردیبهشت 1384 بیش از یک نیم میلیون نفر مردم آگاه کشور ترکیه برای دفاع از مناسبات سکولار علیه اسلامیست ها در خیابان ها به تظاهرات پرداختند
پشت نام های جعلی و زیر نام سوسیال مکراسی وزارت اطلاعات به دنبال چیست
23 مرداد 1391 پیام همدردی حزب سوسیال دمکرات ایران با مردم زلزله‌زده استانهای شمال غرب ایران
29 آذر 1387 ترور نحله حسین فعال جنبش زنان را محکوم می کنیم!
24 دی 1393 تلگرام همدردی حزب سوسیال دمکرات ایران ببه آقای اولاند در مورد ترور نخبگان شارلی ابدو
فراخوان برای تظاهرات در مقابل کاتدرال در واشنگتن
18 اسفند 1384 فراخوان برای صلح و جلوگیری از جنگ در ایران
فراخوان برای نجات جان قربانی حکومت اسلامی
21 آذر 1385 نمایش فرمایشی مجلس خبرگان رژیم را تحریم کنید