جبهه ملی ایران
23 آذر 1357 اطلاعیه جبهه ملی ایران درباره رفتن دکتر کریم سنجابی به کاخ نیاوران
29 خرداد 1360 اعلامیه جبهه ملی، خرداد 1360
آذر 1377 ایران فردا- شماره 48 فوق‌العاده، آبان و آذر ماه 1377، ویژه‌نامه داریوش و پروانه فروهر
اردیبهشت 1378 ایران فردا، شماره 53، اردیبهشت 1378، ویژه‌نامه دکتر محمد مصدق
14 خرداد 1340 برای آگاهی مردم ایران، مرداد ماه 1340
آبان 1342 به ملت شریف ایران، آبان 1342
21 شهریور 1342 جبهه ملی ایران انتخابات را تحریم میکند، شورای مرکزی جبهه ملی ایران
23 بهمن 1397 جبهه ملی ایران با ملت سخن می‌گوید، دکتر کریم سنجابی (رئیس هیأت رهبری جبهه ملی ایران)، سوم آذر 1357
14 اسفند 1357 چهارده اسفند 57، یادنامۀ دکتر محمد مصدق بزرگ‌مرد ضد امپریالیست ایران
1364 خاطرات الهیار صالح
خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق، کتاب اول، شرح مختصری از زندگی و خاطراتم
خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق، کتاب دوم، مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت در ایران
1357 مصدق و رستاخیز ملت، سرگرد پیاده سید محمود سخائی
28 آذر 1345 نامه‌های داریوش فروهر و پروانه فروهر به دکتر محمد مصدق
مهر 1340 نشریه تعلیماتی جبهۀ ملی ایران برای بحث در حوزه ها، شماره دوم، مهرماه 1340
31 تیر 1358 نظرها و پیشنهادهای جبهه ملّی ایران در باره پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی