رفتن به محتوای اصلی
ترکمن صحرا

کتاب‌های "ترکن‌صحرا، دشت مغان و روستاهای دیگر، س. تایماز"، تورکمن‌ها در اسناد و مکاتبات تاریخی، دوره قاجار و پهلوی (1356 – 1256)، آرنه گلی"، "مسئله زمین در صحرای ترکمن، دکتر منصور گرگانی" و اعلامیه "آذربایجان برای حفظ آزادی و دمکراسی..." را آقای آرنه گلی از "مرکز مطالعات تورکمن": https://www.turkmenstudy.com/ در اختیارم قرار داده‌اند. از ایشان و گردانندگان این سایت پربار، بسیار ممنونم.

 

اژدر بهنام

8 خرداد 1400