فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 161، 11 دی 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

توده‌ها برمی‌خیزند رژیم از پای می‌افتد

1

پیش‌نویس قانون ارتجاعی کار آئینه تمام نمای رژیم (قسمت دوم) (استخدام)

1

سیر تحولات مبارزات کارگری

1

بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان (1) – مهرماه 60 الی مهرماه 61

4

خطاب به مبلغین (8)

13

جنبش مقاومت خلق کرد

18

یادداشتهای سیاسی...

- لایحۀ حدود و شیوه فعالیت بخش خصوصی تضمینی برای سرمایه‌داران و زمینداران

18