فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 138، 11 آذر 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

رژیم در چنگال بحران

1

مبارزات و اعتراضات توده‌ها را سازماندهی کنیم

1

ارزیابی ذهنیات حاکم بر توده‌ها شهریور و مهرماه 1360

بازتاب وقایع مهم شهریور و مهرماه در ذهنیات توده‌ها (بخش 2)

1

هم‌میهنان مبارز

1

جنبش کارگری

مبارزات یکپارچه و شکوهمند کارگران استارلایت

3

جنبش کارگری

اخباری از شوراها

صنعتی البرز

کارخانجات مهماتسازی

کارخانجات شیمیائی پارچین

مینو

مینو خرمدره

4

ضرورت جدائی دین از سیاست

5

جنبش جهانی کارگری – رهائیبخش

زنده باد انقلاب پرو (قسمت پنجم)

7

گزارشی از مناطق جنگ‌زده و بررسی روحیات توده‌ها

8

ارگان سازمانی نقش و وظایف آن، مبارزات خود را حول ارگان سازمان – نشریه کار – سازمان دهیم، گزارش‌دهی (بخش دوم)

12

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

14

قابل توجه رفقا و هواداران سازمان در خارج از کشور

14

آواره کردن زحمتکشان گودهای جنوب تهران، تداوم طرح ضدخلقی شاه

15

تاکتیکهای کهنه شده رژیم

16

اخبار شهرستانها

پخش اعلامیه در پادگان

کرج، کرمانشاه

17

اخبار شهرستانها

اسلام‌آباد غرب، ارومیه، اهواز، سربندر، فلاحیه (شادگان)، شوشتر، ماهشهر، رودسر

18

اخبار شهرستانها

رودسر

گزارشی از اختلافات حجتیه‌ایها و خمینی‌چی‌ها در قاسم‌آباد (کلاچای)

فومن (بازار جمعه)، خرم آباد، بروجرد

19

گزارشی از زندان اوین

20

بنقل از خروش، نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز

بار دیگر جلاد، دو فدائی ز بر خلق ربود

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید زهرا بیدشهری

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید اسماعیل بیدشهری

20

گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید سعید رهبری

20