فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 110، 30 اردیبهشت 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

نامۀ سرگشاده سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به نمایندگان "مجلس شورای اسلامی"!

1

عوامفریبی دادگاه تخلفات و جرائم زمان جنگ

1

درباره شعارهای اساسی جنبش ضدامپریالیستی – دموکراتیک خلقهای ایران (1)

1

رژیم جمهوری اسلامی: بکارگیری روشی کهنه در جهت پایمال کردن حقوق زندانیان سیاسی

1

اعتراض به بازداشت سعید سلطانپور همچنان ادامه دارد

1

جنبش کارگری

 

تشدید خفقان و سرکوب در کارخانجات تبریز

3

تحصن کارگران مجتمع پتروشیمی در مقابل نخست وزیری

3

توطئه انجمن اسلامی پنها علیه نمایندگان شورا

3

از اعلامیه‌ها، تراکتها و نشریات کارگران پیشرو

5

اخباری از شوراهای کارخانه‌ها

6

سرکوب دکه‌داران به بهانۀ انقلاب فرهنگی

7

شهرداری همچنان در خدمت طبقات مرفه!

7

گلوله پاسخ خواسته‌های کارگران بندر امام خمینی

8

مفهوم مستضعف در قاموس جمهوری اسلامی!

8

این دکتر نیک‌روش است نه دکتر نیک‌پی

8

بر آوارگان چه می‌گذرد؟ گزارشهائی از اردوگاه‌های آوارگان

رامهرمز، تبعیدگاه آوارگان

ایذه

امیدیه اهواز

9

جنبش جهانی کارگری - رهائیبخش

 

ادامه محاکمۀ انقلابیون ترکیه باتهام کشتن مستشاران آمریکائی

10

ادامه اعتصاب قهرمانانه معدنچیان شیلی

10

راهپیمائی کارگران در هند

10

اعتصاب تکنسینهای پرواز در یونان

10

فالانژها در همه جا مخالف بازگشائی دانشگاه‌ها هستند

10

«هیوز» جانشین بابی‌ساندز درگذشت

11

پاسخ به سئوالات: بحران اقتصادی و انقلاب

13

اول ماه مه روز کیست؟

13

شباهت تصادفی!

14

حزب‌الله کیست؟

14

یاد شهدای جنگ سال گذشته در کردستان گرامی باد

18

تصحیح و پوزش

18

ترور محمدعلی ساکتی راننده تاکسی بدست پاسداران رژیم جمهوری اسلامی

20

گرامی باد خاطره شهدای اردیبهشت ماه

20

اخباری از جنبش مقاومت خلق کرد

پاسداران با رقص و پایکوبی بر اجساد شهدا وحشیگری خود را باثبات رساندند

20

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی قزل حصار به نشانه همبستگی با خلق قهرمان ایرلند

20