فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 64، 3 تیر 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

نوار آیت و اختلافات بنی‌صدر با سران جمهوری اسلامی

1

سخنی با هواداران

1

آقای بنی‌صدر و سیاستهای حاکم بر "کمیته مرکزی"

1

حزب توده و بخش دولتی اقتصاد

1

مجلس شورا و بحران هیئت حاکمه

1

مرحله دوم طرح ترافیک و اعتراض رانندگان تاکسی

9

اخبار کارگری

 

کارگران کارخانه ارج خواستار تقلیل کار پنجشنبه‌ها هستند

9

اعتراض کارگران "ساکا" به دستگیری نمایندگان خود

9

اخراج 60 کارگر ایران‌ناسیونال طی شش روز

9

افشای سرکوبگران خلق کرد وظیفۀ همه نیروهای انقلابی‌ست

10

پاسخ به سئوالات

10

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته (2) شکل‌گیری نخستین نطفه‌های جنبش مستقل کارگری

11

توضیح

12

هشدار به هواداران

12

آقای قدوسی، تیمساران جنایتکار را آزاد میکند

12