نشریه‌ها به ترتیب الفبا
اتحاد کار، ارگان مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
اتحاد کار، ارگان مرکزی سازمان فدایی - ایران
اتحاد کارگران، ارگان مرگزی اتحاد کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
اتحاد مردم، اتحاد دمکراتیک مردم ایران
اخبار انقلاب، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
ارژنگ، ماهنامه ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو
استقلال، محمدباقر مشیریان، سال اول، شماره اول
اطلاعات، شماره 16993
اکثریت، نشریه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در خارج از کشور
الفبا، غلامحسین ساعدی
امت، جنبش مسلمانان مبارز
انترناسیونال هفتگی، شماره 11، حزب کمونیست کارگری ایران
انترناسیونال، حزب کمونیست کارگری ایران، سال 1382
انترناسیونال، حزب کمونیست کارگری ایران، سال 1383
انترناسیونال، حزب کمونیست کارگری ایران، سال 1384
انترناسیونال، حزب کمونیست کارگری ایران، سال 1385
انترناسیونال، حزب کمونیست کارگری ایران، سال 1386
انترناسیونال، حزب کمونیست کارگری ایران، سال 1387
انترناسیونال، حزب کمونیست کارگری ایران، سال 1388
انترناسیونال، حزب کمونیست کارگری ایران، سال 1389
انترناسیونال، حزب کمونیست کارگری ایران، سال 1390
انترناسیونال، حزب کمونیست کارگری ایران، سال 1391
انترناسیونال، حزب کمونیست کارگری ایران، سال 1392
انترناسیونال، حزب کمونیست کارگری ایران، سال 1394
انترناسیونال، دور اول
انتقاد کتاب
انجمن، نشریه سیاسی انجمن مطالعات اجتماعی، فرهنگی ایرانیان
اندیشه آزاد، کانون نویسندگان ایران
اندیشه رهایی، سازمان وحدت کمونیستی
اندیشه نو
اندیشه نو، گاهنامه
اندیشه و انقلاب، اتحاد دانشجویان سوسیالیست انقلابی
اندیشه و انقلاب، نشریه چپ های سوسیالیست
اندیشه و پیکار، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
اندیشه، نشریه تئوریک مارکسیستی
انقلاب اسلامی در هجرت، روزنامه، ابوالحسن بنی‌صدر
انقلاب اسلامی، روزنامه، ابوالحسن بنی‌صدر، سال 1358
انقلاب اسلامی، روزنامه، ابوالحسن بنی‌صدر، سال 1359
انقلاب اسلامی، روزنامه، ابوالحسن بنی‌صدر، سال 1360
انقلاب و سوسیالیسم، شماره 3، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
انقلاب یولوندا، ادبی – سیاسی مجموعه
ایران فردا- شماره 48 فوق‌العاده، آبان و آذر ماه 1377، ویژه‌نامه داریوش و پروانه فروهر
ایران فردا، شماره 53، اردیبهشت 1378، ویژه‌نامه دکتر محمد مصدق
ایران، سرکوب، ترور، خبرنامه کمیتۀ ایرانی مبارزه با تروریسم جمهوری اسلامی ایران، فارسی
ایران، سرکوب، ترور، خبرنامه کمیتۀ ایرانی مبارزه با تروریسم جمهوری اسلامی ایران، متن فرانسوی
ایران، مدیر مسؤل: منصور کوشان
ایرانشهر، دور جدید
ایل گون، نشریه مستقل ترکمن
ایل گویجی نشریه کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن دور اول
ایل گویجی نشریه کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن دور جدید