کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
جهارمین سال پیروزی انقلاب، فرخ نگهدار
چپ‌روها و مسأله‌ای به نام خرده‌بورژوازی، حزب توده ایران
چرا حزب توده اتهام می‌زند، مصطفی شعائیان
چرا در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردیم، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
چرا رژیم ولایت فقیه از ریشه با اصول دموکراتیک در تضاد است؟، فردوس، حزب دموکراتیک مردم ایران
چراغ‌هایی فراراه حزب (کنگره‌ها، کنفرانس‌ها و پلنوم‌ها)، ملکه محمدی
چریک باز مصلوب (مروری بر زندگی و اندیشه‌های چریک فدایی خلق، شهید بنیان‌گذار، حسن ضیاء ظریفی)، نسرین ناصری
چریک‌های فدایی خلق ایران چه می‌گویند، فرج‌الله میزانی (ف. م. جوانشیر)
چریکهای فدایی خلق، جلد 1، از نخستین کنش‌ها تا بهمن 1357، محمود نادری
چریکهای فدایی خلق، جلد 2، انقلاب اسلامی و بحران در گفتمان، محمود نادری
چشم انداز پرشور، سعید محسن
چشم انداز و تکالیف سوسیالیسم کارگری در آغاز قرن بیست و یکم، چاپ اول، ایرج آذین
چکاوک، متنخبی از سرودها و ترانه های پیشرو، جمعی از فعالین کارگری، جمعی از فعالین کارگری (جافک)
چگونه از عقاید احمقانه پرهیز کنیم، برتراند راسل، ترجمه پیروز دوانی
چگونه انقلاب اکتبر پیروز شد، نوشته‌هایی از پیشگامان انقلاب اکتبر درباره‌ی چگونگی پیروزی نخستین انقلاب کارگری دنیا
چگونه مبارزه مسلحانه توده‌ای می شود، بیژن جزنی
چگونه مطالعه کنیم، راهنمای مطالعه برای آموزندگان دانش انقلابی، سازمان جوانان تودۀ ایران
چگونه می‌توان قانون تغییر داد، تجربه زنان سرخپوش مریوان، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
چگونه می‌توان وابستگی اقتصادی را از میان برد، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
چمدانی کوچک در کمدی قدیمی، ابوالفضل محققی
چند اثر از آودیک ایساهاکیان، ترجمه کانون فرهنگی ارمنی
چند سؤال از حزب توده، ک. آرش
چند گزارش از مجاهدین خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران
چند مبحث در اقتصاد سیاسی، رزا لوگزامبورگ
چند مقاله (درباره مسائل کنونی جنبش) از علی کشتگر
چند مقاله از دانشمندان شوروی، نشریه روزنامه «آذربایجان»
چند مقاله از لنین، استالین، مائو، حزب کار آلبانی
چند نامه به رهبری حزب توده ایران و پاسخ به آنها
چند نکته ضرور درباره استعفانامه رفیق اکبر شاندرمنی، بابک امیرخسروی
چند نوشته و ترجمه از: امیرپرویز پویان
چند نوشته و شعر از چریک فدائی خلق علیرضا نابدل
چنین گفت میرحسین، مجموعه سخنرانی‌ها، گفتگوها، بیانیه‌ها، یادداشت‌ها، اطلاعیه‌ها و پیام‌های میرحسین موسوی، از بهمن 1387 تا اسفند 1389
چه بر سر ما می آورند، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
چه کرده‌اند و چرا؟ دومین خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران، مهرماه 1359، ناریا
چه کسانی از جنگ ایران و عراق بهره می جویند؟، انتشارات آزادی ایران
چه کسانی چریک فدایی خلق شدند و چرا؟، بیژن بیقرار
چه کسی برنده خواهد شد، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
چه نباید کرد، سازمان وحدت کمونیستی
چهار پیام تاریخی «امام»، سازمان مجاهدین خلق ایران
چهار رساله از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران 1356، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
چهار گفتار فلسفی در پرتو بررسی انتقادی خط و پراتیک اتحادیه کمونیست‌های ایران، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
چهار مقاله از لنین: - انحلال‌طلبان افشاء میشوند، - مبارزه برای مارکسیسم، - از سخنرانی در اولین کنگرۀ سراسری دربارۀ آموزش و پرورش، - سخنرانی در دومین کنگرۀ سراسری معلمان انترناسیونال
چهارده اسفند 57، یادنامۀ دکتر محمد مصدق بزرگ‌مرد ضد امپریالیست ایران
چهارده ماه در خارک (یادداشتهای روزانه زندانی)، کریم کشاورز
چهارمین سال جنگ...، د. کاساتکین، و. اوشاکوف
چهره شقایق، زندگینامه ابوتراب باقرزاده
چهره گروهک ضدانقلابی کومله از «درون»، سازمان ایالتی حزب توده ایران در کردستان
چهره‌های درخشان، مریم فیروز
چهره‌های سیمون ماشار، انجمن تئاتر ایران
چهل سال مبارزه در راه آزادی، دکتر عبدالرحمن قاسملو