کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
جُنگی در باره زندگی و آثار بیژن جزنی
جامعه ایران در دوران رضاشاه، احسان طبری
جامعه‌شناسی روستای ایران، خسرو خسروی
جاودان باد خاطره قیام خونین تبریز، سازمان انقلابی حزب توده ایران
جاودان باد یاد و خاطره ی گروه آرمان خلق، سعید آرمان
جای پای مردم شوریده، گفت‌ونشست با تراب حق‌شناس، برزو نابت، چاپ دوم
جبهه دموکراتیک کوبا، ارنستو چه گوارا، فیدل کاسترو و مبارزه مسلحانه زحمتکشان، تهیه و ترجمه شهید هدایت قاسمی
جبهه ملی ایران از پیدایش تا کودتای 28 مرداد، چاپ اول، نگارش کورش زعیم با همکاری علی اردلان
جبهه ملی ایران با ملت سخن می‌گوید، دکتر کریم سنجابی (رئیس هیأت رهبری جبهه ملی ایران)، سوم آذر 1357
جبهه واحد ضد دیکتاتوری و دار و دسته حزب توده، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جدال با مدعی، متن نامه های ف. خاور و فرهاد عاصمی درباره شعرهای نسبت داده شده به رفیق احسان طبری، بازنشر: نوید نو
جرکه خبرگان محفلی تحمیلی بر خلق ما، اتحادیه کمونیستهای ایران، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی – سیاسی ایران، از روی کار آمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی (1357 – 1320)، رسول جعفریان، چاپ چهارم
جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی، سیمین فصیحی
جزوه زنان کارگر، تاریخچه مبارزاتی زنان کارگر جهان و ایران، سحر صبا
جزوه سبز، سازمان مجاهدین خلق ایران
جستارهایی از تاریخ، احسان طبری، چاپ جدید
جعل مضاعف تاریخ، محسن نوربخش
جلال آل احمد به روایت اسناد ساواک، چاپ اول، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات
جلد دوم تاریخ چریک های فدایی خلق ، سخنی با آقای نادری، امیر ممبینی
جلسه بحث و گفتگو درباره سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
جمعبندی 3 ساله، حمید اشرف (نسخه چاپی)، حمید اشرف
جمعبندی 3 ساله، حمید اشرف، تنظیم و چاپ مجدد، حمید اشرف
جمهوری 1946 کردستان، ویلیام ایگلتون جونیور، ترجمه سید محمد صمدی
جمهوری جهل و خون اسلامی و خیمه شب بازی "انقلاب اسلامی"، خاطرات زندان دهه 1360، بهروز قره داغی
جنایت بی عقوبت، شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی، بخش اول: دهه 60، عدالت برای ایران
جنبش انقلابی در روستاهای ایران، گروه جنبش مقاومت خلق علیه حکومت نظامی، 1357، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جنبش انقلابی فارک، کانون مدافعان حقوق کارگر
جنبش جنگل و میرزاکوچک‌خان، خاطرات میراحمد مدنی، عضو شورای اتحاد اسلام و مدیر روزنامه پرورش، به کوشش سیدمحمدتقی میرابوالقاسمی
جنبش خلق و اپورتونیستهای ما، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جنبش خلق و طبقه کارگر، تحلیلی از بیمه کارگران، گزارشی از اعتصاب در ماشینسازی تبریز، چند خبر، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جنبش دادخواهی از چشم‌انداز رهایی بخش
جنبش دانشجوئی ایران و وظایف اصلی آن، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جنبش دانشجویی ایران، یک بررسی مختصر، اتحادیه کمونیستهای ایران
جنبش دانشجویی تبریز (به روایت اسناد و خاطرات)، رحیم نیک‌بخت
جنبش دانشجویی در دو دهه 1320 و 1330، ابراهیم یزدی
جنبش رازلیق، علیرضا نابدل
جنبش رهایی بخش ترکمنهای ایران، خ. آتایف
جنبش سندیکایی در ایران، مهدی کیهان (هفتاد سال جنبش سندیکائی در ایران)، چاپ 1386، با تغییرات)
جنبش کارگری ایران، سازمان انقلابیون کمونیست (م.ل)
جنبش کارگری جهان در صد سال پیش، فردریش انگلس، برگردان انتشارات سوسیالیزم (بیژن)
جنبش کارگری، سازمان فدائیان (اقلیت)
جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران، نقد مواضع نشریه حقیقت، م. دامون
جنبش ماه مه 1368 و مائوئیسم، مصاحبه با دکتر امیر حسن پور
جنبش مردم، موقعیت طبقه کارگر و چشم اندازها، بمناسبت گذشت یکسال از جنبش مردم علیه رژیم اسلامی، مصاحبه با رضا مقدم
جنبش مسلحانه ایران و انقلاب منطقه، نبرد خلق 7، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جنبشهای انقلابی شمال ایران، جعفر مجیری
جنبش‌های رهائی‌بخش ملی در عصر ما و مسئله انتخاب راه رشد، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
جنگ بزرگ، از مدرسه امیریان...، نادر ابراهیمی
جنگ خونین سنندج و دستآورد آن، شورای شهر، دفتر هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
جنگ داخلی در فرانسه، 1871، کارل مارکس، ترجمه باقر پرهام
جنگ داخلی در فرانسه، کمون پاریس، مارکس – انگلس – لنین
جنگ سازش و یک نامه و یک شعر، مصطفی شعائیان
جهان نفت در جهان مارکس، سیروس بینا
جهان‌بینی ماهی سیاه کوچولو، منوچهر هزارخانی