کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
جامعه ایران در دوران رضاشاه، احسان طبری
جاودان باد خاطره قیام خونین تبریز، سازمان انقلابی حزب توده ایران
جاودان باد یاد و خاطره ی گروه آرمان خلق، سعید آرمان
جای پای مردم شوریده، گفت‌ونشست با تراب حق‌شناس، برزو نابت، چاپ دوم
جبهه ملی ایران با ملت سخن می‌گوید، دکتر کریم سنجابی (رئیس هیأت رهبری جبهه ملی ایران)، سوم آذر 1357
جبهه واحد ضد دیکتاتوری و دار و دسته حزب توده، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جدال با مدعی، متن نامه های ف. خاور و فرهاد عاصمی درباره شعرهای نسبت داده شده به رفیق احسان طبری، بازنشر: نوید نو
جرکه خبرگان محفلی تحمیلی بر خلق ما، اتحادیه کمونیستهای ایران، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی – سیاسی ایران، از روی کار آمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی (1357 – 1320)، رسول جعفریان، چاپ چهارم
جزوه سبز، سازمان مجاهدین خلق ایران
جعل مضاعف تاریخ، محسن نوربخش
جلد دوم تاریخ چریک های فدایی خلق ، سخنی با آقای نادری، امیر ممبینی
جلسه بحث و گفتگو درباره سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
جمعبندی 3 ساله، حمید اشرف (نسخه چاپی)، حمید اشرف
جمعبندی 3 ساله، حمید اشرف، تنظیم و چاپ مجدد، حمید اشرف
جمهوری 1946 کردستان، ویلیام ایگلتون جونیور، ترجمه سید محمد صمدی
جنبش انقلابی در روستاهای ایران، گروه جنبش مقاومت خلق علیه حکومت نظامی، 1357، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جنبش انقلابی فارک، کانون مدافعان حقوق کارگر
جنبش خلق و اپورتونیستهای ما، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جنبش خلق و طبقه کارگر، تحلیلی از بیمه کارگران، گزارشی از اعتصاب در ماشینسازی تبریز، چند خبر، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جنبش دادخواهی از چشم‌انداز رهایی بخش
جنبش دانشجوئی ایران و وظایف اصلی آن، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جنبش دانشجویی تبریز (به روایت اسناد و خاطرات)، رحیم نیک‌بخت
جنبش دانشجویی در دو دهه 1320 و 1330، ابراهیم یزدی
جنبش رازلیق، علیرضا نابدل
جنبش رهایی بخش ترکمنهای ایران، خ. آتایف
جنبش کارگری، سازمان فدائیان (اقلیت)
جنبش کارگری ایران، سازمان انقلابیون کمونیست (م.ل)
جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران، نقد مواضع نشریه حقیقت، م. دامون
جنبش ماه مه 1368 و مائوئیسم، مصاحبه با دکتر امیر حسن پور
جنبش مردم، موقعیت طبقه کارگر و چشم اندازها، بمناسبت گذشت یکسال از جنبش مردم علیه رژیم اسلامی، مصاحبه با رضا مقدم
جنبش مسلحانه ایران و انقلاب منطقه، نبرد خلق 7، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جنبشهای انقلابی شمال ایران، جعفر مجیری
جنبش‌های رهائی‌بخش ملی در عصر ما و مسئله انتخاب راه رشد، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
جنگ خونین سنندج و دستآورد آن، شورای شهر، دفتر هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
جنگ سازش و یک نامه و یک شعر، مصطفی شعائیان
جهان نفت در جهان مارکس، سیروس بینا
جهان‌بینی ماهی سیاه کوچولو، منوچهر هزارخانی