رفتن به محتوای اصلی
کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
- توضیح دور دوم گفتگو بین سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، سال 1356، تراب حق شناس
- توضیح ضروری درباره مجموعه بگذار زمان بگذرد، بدرودسروده‌ها، زندان گوهرشت
اسناد درون‌گروهی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و عملیات ساواک - نسخه تایپی
تا دم آخر، گزیده‌ی گفت‌وگوها و مقاله‌ها، محمدجعفر پوینده، به کوشش سیما صاحبی (پوینده)
تا ظلم هست مبارزه هست، گودرزی
تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار، بخش اول
تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار، بخش دوم
تاریخ احزاب در ایران، عبدالحسین آگاهی
تاریخ به روایت جمهوری اسلامی، اسد سیف
تاریخ جنبش چریکی ایران، گردآوری: جنبش انقلابی دفاع از حقوق شهروندی و دمکراسی
تاریخ جهان برای خردسالان، و. م. هیلیر، ترجمه مصطفی مقربی
تاریخ حزب کارگران کردستان PKK، جلد اول، جمیل بایک
تاریخ سی ساله ایران، جلد 1، بیژن جزنی
تاریخ سی ساله ایران، جلد 2، بیژن جزنی
تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، گفتگوی محمد فتاحی با یدالله خسروشاهی
تاریخ عملیات سری C.I.A در 28 مرداد سال 1322 برای سرنگونی مصدق نخست وزیر ایران، به قلم دکتر دونالد ن. ویلبر
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمدخلیل‌الله مقدم
تاریخ مختصر اتحاد شوروی، س. آلکسه‌یف – و. کارتسوف – آ. تروئی‌تسکی، ترجمه د. س. ماکویی
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار، جلد اول
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار، جلد دوم
تاریخ مختصر احزاب سیاسی پس از شهریورماه 1320، جزوه اول از بخش یکم، حزب توده ایران، بقلم عبدالصاحب صفائی مدیر روزنامه صفا
تاریخ مختصر سازمان فدائیان (اقلیت)
تاریخ نویسی مأموران جمهوری اسلامی و خوش رقصی فرخ نگهدار، سهیلا دهماسی
تاریخ هفتادساله پلیس ایران، پاشا لواء مختاری
تاریخ یک بیداری، منظومه هجایی در شش بند، احسان طبری
تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
تاریخچه حزب عدالت، به نقل از روزنامه آژیر، جعفر پیشه‌وری
تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران
تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
تاریخچه مبارزه با تروتسکیسم، دیمیتریوف – ایوانف، ترجمه: عبدالحمید دلخواه
تاریخچه ملی شدن صنایع نفت بر اساس مذاکرات مجلس شورای ملی، علی سجادی
تاریخچه و تحلیل روزنامه‌های آذربایجان 1230 – 1380، دکتر موسی مجیدی
تاریخچۀ تشکیلات دمکراتیک زنان ایران، مریم فیروز
تاریخچۀ جنبشهای ملی در بلوچستان
تاریخچۀ نهضت کارگری در ایران، شکراله مانی
تاریخ‌نویسی به شیوه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سازمان فداییان (اقلیت)
تاکتیک نفوذ پلیس و راه های مقابله با آن، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
تأملی بر کارنامه توده‌ای ستیز نشریه «راه توده»
تئوری «تبلیغ مسلحانه» انحراف از مارکسیسم - لنینیسم، تورج حیدری بیگوند
تئوری بحران مارکس بمثابه تئوری مبارزه طبقاتی، پیتر بل و هری کلیور (1982)، برگردان وحید تقوی
تئوری سه جهان، تئوری رویزیونیستی و ضد انقلابی، گروه انقلابین مارکسیست - لنینیست (پیکار خلق)
تبریک مجاهدین خلق به ملت ایران و رهبر انقلاب بمناسبت پیروزی رفراندوم و تاسیس جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین خلق ایران
تجربه 28 مرداد، نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت، فرج‌الله میزانی (ف. م. جوانشیر)
تجربه فعالیت سیاسی در تشکل دانشجویان مبارز و نگاهی به جنبش دانشجویی دهه 1350، ویراست دوم، حمید آوشوریان
تجربه نخستین مرگ، مرضیه احمدی اسکویی
تجربیاتی از جنگهای چریکی در آمریکای لاتین، پیشگام مشهد
تحریف و وارونه‌سازی رویدادها، قربانعلی (مجید) عبدالرحیم‌پور
تحقیقی درباره اوضاع کنونی ایران و وظابف ما، پرویز واعظ زاده مرجانی
تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیستهای چپ‌نما، سازمان مجاهدین خلق ایران
تحلیل تاکتیکی ضربات به چریکهای فدایی خلق، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
تحلیل درگیری مازندران، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
تحلیل طبقاتی جامعه عمان، سازمان دانشجویان پیشگام
تحلیل لحظه و راه برون‌رفت از بحران کنونی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
تحلیل مختصری از انفجار خانه پایگاهی خیابان شیخ هادی و انفجار بمب در دست رفیق محمد ابراهیم جوهری، سازمان مجاهدین خلق ایران 1353، بهرام آرام
تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی در ایران، بیژن جزنی
تحلیل وضع موجود جامعه ایران، مواضع و خط مشی ما، قطعنامه هفتمین کنگره نهضت آزادی ایران
تحلیل یک سال مبارزۀ چریکی در شهر و کوه، حمید اشرف، نسخه چاپی، حمید اشرف
تحلیلی از حقوق صنفی و شورائی کارگران و زحمتکشان در جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت چهارمین سال روز اول ماه مه (11 اردیبهشت 1361) پس از پیروزی انقلاب، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
تحلیلی از سرمایه داری وابسته ایران، گروه پیشرو، هوادار چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
تحلیلی از ماهیت قدرت دولتی پس از قیام بهمن، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی