کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
یادداشت در مورد فلسفه، داریوش کائدپور
یادداشت کوتاه فلسفی در باره فویرباخیسم، داریوش کائدپور
یادداشت های زندان از پیکارگر شهید محسن فاضل
یادداشت‌ها و نکات از کتاب تروتسکی: انقلاب پی گیر، داریوش کائدپور
یادداشتهائی از شکنجه گاه زندان اوین از شکست ناپذیر، نهضت آزادی ایران (خارج از کشور)
یادداشتهای زندان، اردشیر آوانسیان
یادداشتهای زندان، مجموعه 102 قطعه سروده هوشی مین در زندان، ترجمه مصلی نژاد
یادداشت‌هایی درباره سیاهکلی‌ها، محمود خلیلی – همایون ایوانی
یادداشتی بر: "فریاد خلق خاموش شدنی نیست"، سازمان مجاهدین خلق ایران
یادمانده‌ها و یادداشتهای پراکنده، ایرج اسکندری
یادنامه
یادنامه زنده‌یاد شاهرخ زمانی، نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
یادنامه شهیدان، رحیم نامور
یادنامه مجاهد شهید رضا رضائی، سازمان مجاهدین خلق ایران
یادنامۀ پیوند گروه آزادی و برابری و گروهی از هواداران سابق سازمان چریکهای فدایی خلق در بابل به حزب تودۀ ایران
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش 1
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش 5
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش 4
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش 2
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش 3
یاس و داس، بیست سال روشن‌فکری و امنیتی‌ها، فرج سرکوهی
یک پرسشنامۀ کارگری، کارل مارکس
یک قرن مبارزه طبقاتی در ایران، جلد اول، محمد حسین
یک کنگره تاریخی – درباره بیست و پنجمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی، حزب توده ایران
یک نظر کوتاه، ب - البرز
یکبار دیگر درباره اینکه چرا همه دیکتاتوری ها بد نیستند و چرا ما باید دیکتاتوری سوسیالیستی را بخواهیم و برای آن بجنگیم، باب آواکیان
یه‌جنگل ستاره، خاطرات زندان، امیرحسین بهبودی