رفتن به محتوای اصلی
کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
هدف دشمن از "تاريخ نگاری" برای چريکهای فدائی خلق چيست؟، فریبرز سنجری
هرمز هم جاودانه شد، گروهی از هواداران «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران» کرمانشاه
هسته‌های مطالعاتی، چگونگی و عملکرد آن، هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق
هشت نامه به چریک‌های فدایی خلق، نقد یک منش فکری، مصطفی شعاعیان، به همت خسرو شاکری
هشتاد و دو نامه به حسن شهیدنورائی، صادق هدایت، چاپ دوم
هشدار به تمام کسانیکه توسط مسئولین "شورای ملی مقاومت" زندانی و شکنجه شده و یا مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند، مجاهدین خلق ایران
هشدار به هواداران نیروهای انقلابی، سازمان فدائیان (اقلیت)
هفت مقاله درباره مساله ارضی و جنبش دهقانی، لنین
هفتاد سال جنبش سندیکائی در ایران، مهدی کیهان، متن اصلی
همراه با ارتش نوین خلق در فیلیپین، حزب کمونیست انقلابی آمریکا
همزیستی مسالمت آمیز و انقلاب جهانی، ارنست مندل، مترجم: طلیعه
همه‌ی مردان شاه، کودتای آمریکایی 28 مرداد و ریشه‌های ترور در خاورمیانه، استیفن کینزر، ترجمه‌ی شهریار خوّاجیان، چاپ پنجم
هنوز در برلن قاضی هست، ترور و دادگاه میکونوس، مهران پاینده – عباس خداقلی – حمید نوذری
هوچی مین، منتخب آثار، ترجمه ج. نوائی
هوشی مین پدر ارتش خلق ویتنام، جیاپ، از سلسه مقالات راه فلسطین، شماره 5
هوشیاری انقلابی وظیفه یک مبارز اسیر در زندان، چه کنیم که در زندان نیز مبارزه ادامه یابد، سازمان مجاهدین خلق ایران