کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
هرمز هم جاودانه شد، گروهی از هواداران «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران» کرمانشاه
هدف دشمن از "تاريخ نگاری" برای چريکهای فدائی خلق چيست؟، فریبرز سنجری
هسته‌های مطالعاتی، چگونگی و عملکرد آن، هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق
هشت نامه به چریک‌های فدایی خلق، نقد یک منش فکری، مصطفی شعاعیان، به همت خسرو شاکری
هشدار به هواداران نیروهای انقلابی، سازمان فدائیان (اقلیت)
هفت مقاله درباره مساله ارضی و جنبش دهقانی، لنین
هفتاد سال جنبش سندیکائی در ایران، مهدی کیهان
همراه با ارتش نوین خلق در فیلیپین، حزب کمونیست انقلابی آمریکا
همزیستی مسالمت آمیز و انقلاب جهانی، ارنست مندل، مترجم: طلیعه
همه‌ی مردان شاه، کودتای آمریکایی 28 مرداد و ریشه‌های ترور در خاورمیانه، استیفن کینزر، ترجمه‌ی شهریار خوّاجیان، چاپ پنجم
هنوز در برلن قاضی هست، ترور و دادگاه میکونوس، مهران پاینده – عباس خداقلی – حمید نوذری
هوشیاری انقلابی وظیفه یک مبارز اسیر در زندان، چه کنیم که در زندان نیز مبارزه ادامه یابد، سازمان مجاهدین خلق ایران