کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
9 مقاله درباره جنگ، لنین
نادره، میرجعفر پیشه‌وری، به کوشش محمود مصور رحمانی – صفدر تقی‌زاده
ناگفته‌هایی پیرامون فروریزی حکومت مصدق و نقش حزب توده‌ی ایران، دکتر ماشاءالله مرقا
نامه 27 نفر کادر و عضو حزب در کابل خطاب به هیئت سیاسی، حزب توده ایران
نامه اردشیر آوانسیان عضو کمیته‌ی مرکزی حزب توده‌ی ایران به علی خاوری، اکبر شاندرمنی، فروغیان، بابک امیرخسروی و داود نوروزی
نامه ایرج اسکندری به اعضاء کمیته مرکزی حزب توده ایران، 19 اسفند 1363
نامه به رفقا، حزب توده ایران
نامه به کارگران آمریکا، و. ای. لنین، ترجمه ع. الف. خداپرست
نامه تقی شهرام از زندان 1، تقی شهرام
نامه تقی شهرام از زندان 2، تقی شهرام
نامه جمعی از خانواده ها به شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نامه رحیم نامور به هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران
نامه رفیق اردشیر آوانسیان به رفقای رزمنده تشکیلات باکو، حزب توده ایران
نامه سرگشاده به کمیته مرکزی حزب توده ایران، فریدون آذرنور، بابک امیرخسروی، فرهاد فرجاد
نامه سرگشاده سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر به امام خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران
نامه سرگشاده نهضت آزادی ایران خطاب به «اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی»، شورای مرکزی نهضت آزادی ایران
نامه والدین تقی شهرام به سازمان مجاهدین خلق ایران
نامه های دکتر مصدق، محمد ترکمان
نامه هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران به رفیق محمد و سعید، آزادگر و مهراقدم
نامه‌ای از زندان، بیژن جزنی
نامه‌ای به دوستان پلاتفرم چپ، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
نامه‌ها از زندان، سرگرد جعفر وکیلی
نامه‌های ارومیه، اسناد و مکاتبات محمدصادق میرزا معزالدوله از حکومت ارومیه، شوال 1333 تا ربیع‌الاول 1334 هجری قمری، به کوشش کاوه بیات
نامه‌های داریوش فروهر و پروانه فروهر به دکتر محمد مصدق
نامه‌های زندان روزا لوکزامبورگ، نظم نوین، ویژه نامه شماره 1
نامه‌هایی به شکنجه‌گرم، گزارش – خاطره، هوشنگ اسدی
نامۀ توضیحی به رفقای حزبی در رابطه با "اطلاعیه هیئت سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران"
نان کار آزادی عروج جنبش مستقل کارگری، رضا مقدم
نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمده ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم، بیژن جزنی
نبرد برای دموکراسی علیه رژیم خمینی، جلد 2، 60 – 1357، حزب کارگران سوسیالیست ایران
نبردی نابرابر، گزارشی از هفت سال زندان، نیما پرورش
نتایج و چشم اندازها (نخستین طرح جامع تئوری انقلاب مداوم)، لئون تروتسکی، مترجم: طلیعه
نسل کشی ارامنه، آ. الله وردی
نشریه ویژه بحث درون دو سازمان شماره 1، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران
نطق‌های شیخ محمد خیابانی، تهیه و تنظیم: بهرام خیابانی
نظام پیشنهادی برای آینده ایران، طرح پیشنهادی مجامع اسلامی ایرانیان
نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران: دین، قانون و مطلقیت قدرت، اصغر شیرازی
نظر از درون به نقش حزب توده ایران؛ بابک امیرخسروی
نظرها و پیشنهادهای جبهه ملّی ایران در باره پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
نظری به پنجاه سال فعالیت حزب طبقه کارگر در ایران، عبدالصمد کامبخش
نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت در ایران و نقش حزب تودۀ ایران در این جنبش، رحمان هاتفی (حیدر مهرگان)
نظری به شوراهای کارگری، نشر مبارز
نظریه لنینیستی سازمان دهی و ربط امروزی آن، ارنست مندل، مترجم: هوشنگ سپهر، چاپ دوم
نقد «یک دنیای بهتر» برنامۀ «حزب کمونیست کارگری ایران»، حجت برزگر
نقد اقتصاد سیاسی، مواجهه‌ی چپ با جنبش سبز، همراه با تحلیل انتخابات 92 و انتخابات مجلس ، 94، ی. د.
نقد فلسفۀ تاریخ آرنولد توین‌بی، پروفسور کاسمینسکی
نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست، سازمان وحدت کمونیستی
نقدی بر "مصاحبه" (طرحی از وظایف)، عبدالرحیم صبوری
نقدی بر «جزوه سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقی ایران (ا. م. ک.)»، رزمندگان آزادی طبقه کارگر
نقدی بر دیدگاه اقتصادی-اجتماعی ابوالحسن بنی صدر، علی اکبر اکبری