کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
21 آذر (نطقلر و مقاله‌لر)، میرجعفر پیشه‌وری (جوادزاده خلخالی)
21 آذر 1324، تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و نقش سیدجعفر پیشه‌وری در آن، تیمسار علی‌اکبر درخشانی
با پچپچه پاییز - توضیح درباره انتشار مجموعه و اصلاحات
با پچپچه پاییز، احسان طبری، چاپ اول
با پچپچه پاییز، احسان طبری، چاپ دوم
با پچپچه پاییز، احسان طبری، چاپ سوم
با سلاح نقد، جمعبندی از گذشته اتحادیه کمونیستهای ایران
با گام‌های فاجعه، در روند سرکوبی حزب توده ایران، ویراست دوم، شیوا فرهمند راد
با گام‌های فاجعه،در روند دستگیری رهبری و کادرهای حزب توده ایران در سالهای 61 و 62، ف. شیوا
با نام مستعار دکتر تبریزی به جماران می‌رفتم، محمدعلی عمویی
بار دیگر و این بار...، خاطرات م. ا. به آذین
بارزانی و قیاده موقت عوامل سیا، مترجم: جهانشاه دهکردی
باریکاد، ترجمه‌ی عباس جمشیدی رودباری - س. ا. افراز
باز هم در باره "تاريخ" سازی شکنجه گران!، فریبرز سنجری
باز هم درباره تاریخ فدایی، اصغر جیلو - بخش اول
باز هم درباره وظایف اساسی...، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
باز هم درباره‌ی کتابِ حماسه‌ی سیاهکل، گفتگوی ربیع نیکو با ناصر مهاجر
بازتاب ترور فرسیو در مطبوعات، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
بازتاب درگیری تهران‌نو در مطبوعات، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
بازتاب درگیری مهرآباد جنوبی در مطبوعات، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
بازتاب عملیات سیاهکل در مطبوعات، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
بازجویی از احمد فرهودی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از اعظم روحی آهنگران، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از ایرج صالحی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از ایرج نیری، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از بهزاد کریمی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از بیژن جزنی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از حسن سرکاری، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از حسن فرجودی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از حسین صفاری، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از حمید توکلی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از زهرا آقانبی قلهکی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از سکینه جعفری، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از شهرام قنبری، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از عباس جمشیدی رودباری، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از عباس دانش بهزادی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از عباس سورکی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از عباس مفتاحی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از عباسعلی هوشمند، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از عبدالرضا کلانتر نیستانکی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از عسگری حسینی ابرده، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از علی‌اکبر صفائی فراهانی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از غفور حسن‌پور، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از محمدرضا جوشنی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از محمدعلی محدث قندچی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از مشعوف(سعید) کلانتری، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از مهدی سامع، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از وحید توکلی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازجویی از یعقوب یزدانی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
بازخوانی تاریخ معاصر سازمان چریکهای فدایی خلق، محمود طوقی
بازگشت به «ناکجا آباد» و بازگردیم، نسخه تایپی (بازتکثیر)، امیرپرویز پویان
بازگشت به «ناکجاآباد» و بازگردیم؟، امیرپرویز پویان، نسخه چاپی، امیرپرویز پویان
بازمانده گروه سیاهکل: جزوه حماسه سیاهکل جعلی است، گفتگوی مزدک دانشور با مهندس علی محمد دلیل صفایی
بازهم "...به جنبش انقلابی!؟"، چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
بازی طرد و حذف جناح ها در جمهوری اسلامی، پیروز دوانی
باشلانغیج، پروفسور دوکتور حمید نطقی
بالاجا قارا بالیخ، صمد بهرنگی
بتهوون، شناخت و تفسیر سمفونیها
بچه‌های پابرهنه، تقی کاغذچی
بچه‌های کار و زحمت، چاپ اول، انتشارات کانون دانش‌آموزان ایران