کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
"گزارش داخلی" رژیم، سندی افشاگر از بحران اقتصادی و روائی رژیم، سازمان فداییان خلق ایران - 16 آذر
"گزارش محرمانه" نیکیتا خروشچف به کنگره بیستم ح.ک.ا.ج.ش.س. درباره کیش شخصیت و پیامدهایش، ترجمه بهرام آذرخش
گامی در افشای رویزیونیسم، دانشجویان پیشگام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
گاه‌شمار سیاست خارجی ایران از دی ماه 1356 تا مرداد ماه 1367، دکتر بهرام نوازنی
گذر از آتش، یادمانده های مبارزه برای آزادی و کرامت انسانی، ایرج قهرمانلو
گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت
گرامی باد خاطره ی جانباختگان خلق، رفیق شهید حمید اشرف، بمناسبت سی امین سالگرد حماسه سیاهکل، باز نشر 1394
گرامی باد خاطره‌ی جان‌باختگان خلق، بمناسبت سی‌امین سالگرد حماسه‌ی سیاهکل
گرایش براست در سیاست داخلی خلق چین، حمید مؤمنی
گروگان گیری خمینی، رابرت دریفوس، ترجمه و ویرایش دکتر فرهاد زرگر
گروه جزنی – ظریفی پیشتاز جنبش مسلحانۀ ایران، 1-تحلیلی از تکوین و تکامل گروه پیشتاز (جزنی – ظریفی)، 2- بررسی نظرات گروه در رابطه با شرایط ایران و مسائل انقلاب، 3- زندگی‌نامه 7 انقلابی شهید از گروه (جزنی – ظریفی)، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
گروه شهر، تئوری و زندگینامه 9 چریک، جریکهای فدایی خلق، 1355، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
گرهگاهی تاریخی، مصافی عظیم! به مناسبت صد سالگی تأسیس حزب کمونیست ایران، امید بهرنگ
گزارش برگزاری «عصر نقد داستان»، تقدیمی به رضا خندان، کمیسیون انتشارات کانون نویسندگان ایران
گزارش به خلق، نامه های یکی از اعضاء انشعابی سازمان «مجاهدین» به مرکزیت آن، دفتر اول، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
گزارش تجربه جنگل، یوسف
گزارش تفصیلی کنگره مشترک برای بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
گزارش درگیری پایگاه آمل (30 دی ماه 1354)، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
گزارش درگیری در منطقه نارمک (19 دی ماه 1354)، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
گزارش سالیانه نقض حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی، سال 1386، کمیته ادیان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
گزارش سالیانه وضعیت دانشجویان در ایران از تیر 1386 تا خرداد 1387، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی
گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنفرانس ملی حزب توده ایران
گزارش قتل ها و اعترافات سعید امامی، علی‌رضا نوری‌زاده
گزارش کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران به کنگره هشتم
گزارش کمیسیون برنامه، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
گزارش کنگره دوم بلوچستانءِ راجی زرمبش (جنبش ملی بلوچستان – ایران)، تابستان 1374
گزارش کوتاه کنگره مشترک برای بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
گزارش میخائیل گارباچف دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی در نوزدهمین کنفرانس سراسری حزب کمونیست اتحاد شوروی
گزارش هیأت سیاسی به پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران، دیماه 1366
گزارش هیئت سیاسی به پلنوم کمیته مرکزی فروردین ماه 1369، حزب توده ایران
گزارش هیئت سیاسی به هفدهمین پلنوم (وسیع) کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
گزارشات ساواک درباره عملیات و اطلاعات مربوط به چریکهای فدایی خلق ایران، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)
گزارشاتی از: مبارزات دلیرانه مردم خارج از محدوده!، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
گزارش‌های محرمانه شهربانی (26 – 1324) جلد اول، مجید تفرشی – محمود طاهر احمدی
گزارش‌های محرمانه شهربانی (28 – 1327) جلد دوم، مجید تفرشی – محمود طاهر احمدی
گزارشی از داخل زندان از یک بازجویی، پیروز دوانی
گزارشی از سومین شورای اتحادیه کمونیستهای ایران
گزارشی از: قارنا، سازمان دانشجویان پیشگام - تبریز
گزارشی از: واقعه خونین سنندج، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
گزارشی افشاگرانه از پلنوم بیستم کمیته مرکزی حزب توده ایران، محسن حیدریان
گزارشی پیرامون توطئه نفاق افکنانه کشتگر - هلیل رودی، نسخه تایپی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
گزارشی پیرامون توطئه نفاق افکنانه کشتگر - هلیل رودی، نسخه چاپی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
گزارشی کوتاه از کارخانجات صنایع فولاد "شهرک صنعتی مبارکه"، گروه مطالعات اجتماعی و کارگری
گزارشی کوتاه در باره جمعه سیاه، نقل از جراید و خبرگزاریها
گزیده اشعار احسان طبری
گزیده ای از داستانهای زندان، گردآورنده: علی دروازه غاری
گزیده ای از عکسهای «پدر طالقانی»، سازمان مجاهدین خلق ایران
گشتی بر گذشته، خاطرات سفیرکبیر ایران در شوروی "آدمیت" 1965 – 1945، تهمورس آدمیت، چاپ اول
گفت و گوهای اوریانا فالاچی با امام خمینی، مهندس بازرگان، سرهنگ قذافی، شارون، لخ والسا، راکووسکی و محمدرضا پهلوی
گفت و گوهای درونی بین بخش منشعب سازمان چریکهای فداییان خلق ایران و مجاهدین خلق ایران - م.ل
گفت و گوهای درونی بین سازمان چریکهای فداییان خلق ایران و مجاهدین خلق ایران - م.ل
گفت و گوهای درونی بین سازمان چریکهای فداییان خلق ایران و مجاهدین خلق ایران - م.ل
گفتار در آزادی، م. ا. به آذین
گفتارهای رادیوئی برنامه فارسی صدای انقلاب عمان، شماره 1، 1357
گفتاری درباره شکنجه و زندان از مجاهدین خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران
گفتگو با تاریخ، نورالدین کیانوری
گفتگوئی با امیرحسین احمدیان، گروه نبرد برای رهایی طبقه کارگر
گفتگوئی با چریکهای فدائی خلق ایران دربارۀ مسائل انقلاب ایران، حزب توده ایران
گفتگوهای زندان، شماره 01
گفتگوهای زندان، شماره 02