کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
عاشورا، فلسفه آزادی، موسی خیابانی
عدم وابستگی: مشخصه بارز جریان فدایی، بهروز خلیق
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، مهدی سامع
عرفان و اصول مادی، دکتر تقی ارانی
عروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران!، البرز دماوندی
عروج سوسیالیسم کارگری و تغییر آرایش سیاسی، جمعی از کارگران سوسیالیست داخل کشور
عصر چهارم، راه رشد غیرسرمایه داری: سوسیالیسم تخیلی یا ضدانقلاب بوژوازی، داریوش کائدپور
عکس‌هایی از شریف واقفی، بهرام آرام، لیلا زمردیان، سازمان مجاهدین خلق ایران
علل ضعف تاریخی بورژوازی ایران، علی اکبر اکبری
علل و عوامل پیدایش بحران در کشورهای سوسیالیستی، شرکت پژوهشی پیام پیروز
علل، نحوه تشکیل و سیر تاریخی جریان های منشعب از حزب توده ایران، 1353، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
علم اخلاق از دیدگاه مارکسیسم – لنینیسم، ا. شیشکین، ترجمه: مهیار
علم انقلاب لنین و روانشناسی اجتماعی، جلد اول، ب. پورشنف
علیه "انقلاب" با سوگند دفاع از انقلاب، نقدی بر مواضع حزب کمونیست در قبال جنگ، رزمندگان آزادی طبقه کارگر
علیه تز «تبهکار کوچکتر»، مایک الی، هواداران اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران)
علیه رفرمیسم، شوونیسم و اپورتونیسم حزب کمونیست ایران، صدای سربداران
علیه فراموشی، بررسی تجربه‌ی کمیسیون‌های حقیقت و دادخواهی، منیره برادران
علیه فوق سانترالیسم حاکم بر سازمان!، ر- فراهانی
علیه کار ارزان، مبارزه کارگران علیه قانون کار، رضا مقدم
علیه کتاب پرستی، مائو تسه دون
عملیات تبلیغ مسلحانه و مفاهیم آن در مرحله‌ای که گذشت، نبرد خلق 7، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
عیار اصالت در نگاه مدافعین کتاب "حماسه سیاهکل"؟، اصغر جیلو