رفتن به محتوای اصلی
کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
طبقۀ کارگر ایران (بررسی شرایط زندگی، اختناق و مبارزۀ آنان)، کمیته ضداختناق در ایران، ترجمه فرهاد نعمانی
طرح اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
طرح اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، مصوب پلنوم کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
طرح بحثی پیرامون سیر گفتمانی ما از آغاز تا امروز، انتشار اینترنتی، بهزاد کریمی
طرح بررسی ساخت اقتصادی – اجتماعی، حمید مؤمنی
طرح برنامه حزب کمونیست ایران، رزمندگان آزادی طبقه کارگر
طرح برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برای پیشبرد همه‌جانبه انقلاب و شکوفائی جمهوری اسلامی ایران در راه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی
طرح برنامه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، فروردین 1366
طرح برنامۀ انقلاب ارضی، فصل اول و دوم، حمید مؤمنی، حمید مؤمنی
طرح برنامۀ نوین و پایه های علمی خط مشی حزب تودۀ ایران، ایرج اسکندری
طرح پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران
طرح پیشنهادی برای نزدیکی نظری و عملی نیروهای چپ دموکرات ایران در راستای ایجاد تشکُل سیاسی واحد
طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژیک جنبش انقلابی ایران، بخش اول – اقتصادی، بیژن جزنی
طرح قانون اساسی انتقالی، منتسب به محمدرضا شجریان و همراهان
طرح مشترک خودمختاری هیئت نمایندگی خلق کرد، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
طرح منشور برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دمکراسی خواه (منشور آلترناتیو) کنگره بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
طرح‌های پیشنهادی حزب توده ایران درباره دگرگونی و نوسازی جوانب گوناگون جامعه ایران
طرحی برای فردا، پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی ایران، اصلاحیه دوازدهم، انجمن ایران نو
طرحی در باره اصلاحات ارضی، ب-پارسا
طرحی درباره وظایف کنونی جوانان انقلابی، گروه پیشرو، هوادار چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
طرز تهیه و کار با مواد منفجره، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
طعم مرگ و مارمولک در زندان مخفی اهواز، یوسف عزیزی بنی‌طرف
طلوع ستمکشان (داستان بلند)، غلامحسین طوسی