کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
"انقلاب مرحله‌ای" یا "انقلاب" در انقلاب، پاسخی به انتقادات سچفخا از نظرات سازمان وحدت کمونیستی، سازمان وحدت کمونیستی
اپورتونیسم واقعا موجود، همراه با اسناد کامل پلنوم چهارم حزب توده ایران، ناریا
اپوزیسیون بورژوایی در هراس از جنبش انقلابی کردستان، عبدالله مهتدی
اتحادیه کمونیستهای ایران، دیماه 1359
اتحادیه میهنی، حزب دمکرات کردستان عراق و انقلاب، بهزاد خوشحالی
اتحادیه‌های کارگری و سه مقاله دیگر، از مجموعه آثار فریدریش انگلس (1)، برگردان: بیژن
احتضار امپراطوری دلار و توطئه‌های امپریالیستی امریکا، سازمان مجاهدین خلق ایران
احزاب سیاسی در مجلس سوم، منصوره اتحادیه (نظام مافی)
احکام گروه دکتر تقی ارانی، وزارت عدلیه
اختلاف نظر در یک تشکیلات کمونیستی چگونه منعکس میشود؟، هاشم – ح
اخلاق آنها و اخلاق ما، لئون تروتسکی
اخلال در وحدت در پوشش فریاد وحدت‌خواهی، و. ا. لنین
ادامه جنگ ایران و عراق بسود کسیت؟، فرهاد ایرانی
ادبیات پرولتری، و. ا. اولیانوف، مترجم: نصرت‌اله رئیسی
ادبیات چیست؟، جان بورخس ویلسون، ترجمه امیرپرویز پویان
ادبیات حزبی و (نظریات لنین دربارۀ ادبیات و هنر)، قسمت اول، ترجمه: مهدی سپهر
ادبیات شفاهی خلق (فولکلور) از نظر: مارکس، انگلس، لنین، گورکی و درباره دانش فولکلورشناسی، ترجمه: ا. آ. افشار
ادعانامه دادستانی رژیم اسلامی علیه چپ، سوسیالیسم و مارکسیسم، ایرج واحدی پور
ارتجاع چیست و مرتجع کیست، سازمان مجاهدین خلق ایران
ارتجاع کنگره ملی کُرد، انجمن پژوهش‌های کارگری
ارتش عظیم زنان بمیدان میآید
ارتش و کردستان، بهزاد خوشحالی
ارزیابی از وضعیت کنونی، هسته اقلیت
ارزیابی خط‌مشی حزب تودۀ ایران در سالهای 1361 – 1357، پلنوم 19 کمیته مرکزی حزب توده ایران
ارزیابی مقدماتی مسایل نظری، سیاسی و تشکیلاتی برای بحث و بررسی تکمیلی درون حزبی رفقای توده‌ای، بخشی از رهبری، کادرها و اعضای حزب دوده ایران – کابل (به امضاء 24 نفر)
ارزیابی مواضع «راه کارگر» بعد از تسخیر سفارت آمریکا، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
ارنستو چه‌گوارا، م. بنیامین
از آهن مذاب تا گدازه خشک، تاملی در ادبیات و هنر شوروی از اکتبر 1917 تا دهه 1960، باربد کیوان
از اسناد کمینترن: قیام مسلحانه، ا. نویبرگ – توخاچفسکی – هوشی مین – پیانتیسکی – ولنبرگ
از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگوها و مقالات عباس هاشمی، جلد 1
از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگوها و مقالات عباس هاشمی، جلد 2
از پویایی تا سکون، مروری بر نقدکشی در تاریخ چپ ایران و جهان و نقدی مختصر بر حزب کمونیست ایران، مزدک چهرازی
از جبهه نبرد فلسطین، ایرج سپهری
از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی، علی فرمانده
از خلق ترکمن، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
از خلق‌گرائی میلیتانت دینی تا کمونیسم خلقی میلیتانت (تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق)، (از آغاز تا 1357)، ادامه راه تا کمونیسم لغو کار مزدی، م. الف (ناصر پایدار)
از دمکراسی، انضباط و وحدت سازمان تا به آخر پاسداری کنیم، صادق (فرخ نگهدار)
از دیدار خویشتن، احسان طبری
از رنج و رزم زنان ایران، رقیه دانشگری
از زندان تا تبعید، یاد مانده ها، چاپ دوم، ابراهیم محجوبی
از زندگی انقلابیون درس بگیریم، زندگینامه مجاهدین شهید: سعید محسن، مشکین‌فام، بدیع‌زادگان و...، سازمان مجاهدین خلق ایران
از زندگی من، پا به پای حزب تودۀ ایران، بخشی از خاطرات سیاسی – اجتماعی مهندس صادق انصاری (ا. برزگر)
از فیضیه تا پیکار...، خاطرات و نوشته‌ها، تراب حق‌شناس
از گستره اعماق تا افق های دور، امید بهرنگ
از مقالات شاعر و نویسنده انقلابی شهید کبیر خسرو گلسرخی
از مقالات صمد بهرنگی
از میان ریگ‌ها و الماس‌ها، ترانه‌های خوابگونه، احسان طبری
از ورشو تا تهران، خاطرات غم‌انگیز یک مهاجر اسیر لهستانی مقیم تهران از دوران جنگ دوم جهانی، محمدعلی نیک‌پور
اساسنامه اتحاد مبارزان کمونیست
اساسنامه چریکهای فدائی خلق ایران (ارتش رهائیبخش خلقهای ایران)
اساسنامه حزب ایران
اساسنامه حزب دمکراتیک مردم ایران (مصوبه کنگره دوم)
اساسنامه حزب دمکراتیک مردم ایران، مصوب کنگره موسسان
اساسنامه موقت سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، اردیبهشت 1361
اساسنامه موقت سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، مرداد 1360
اساسنامه و برنامه تشکیلات دمکراتیک زنان ایران
اساسنامه، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
اساسنامه‌های پیشنهادی، سازمان فدائیان (اقلیت)
اساسنامۀ حزب تودۀ ایران
استالین و نخستین تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا، ک – دانشیان