کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
"ستار یعنی خوشبختی"، گرامی باد یاد و خاطره رفیق ستار کیانی، سازمان فداییان خلق ایران - 16 آذر
39 سال پس از آن شامگاه تلخ، گروه کار تبلیغات سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
ساخت اقتصادی ایران جلد 1، رزمندگان آزادی طبقه کارگر
سارمان مجاهدین خلق ایران (1344 – 1357)، محسن نجات‌حسینی
سازش طبقاتی زیر پوشش مبارزه ضدامپریالیستی، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
سازش ناپذیر تا آخرین قطره خوان، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
سازمان "راه درخشان" پرو، مارتین کوپل، ترجمه پیروز فقهای دوانی
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
سازمان مجاهدین خلق ایران (از انقلاب 57 تا خرداد 90)، کتاب اول (از انقلاب 57 تا 60 خرداد 1360)، عبدالعلی معصومی
سازمان مجاهدین خلق ایران (از انقلاب 57 تا خرداد 90)، کتاب دوم، دوره جنگ ایران و عراق، عبدالعلی معصومی
سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام (1384 – 1344)، به کوشش جمعی از پژوهشگران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، جلد 1
سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام (1384 – 1344)، به کوشش جمعی از پژوهشگران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، جلد 2
سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام (1384 – 1344)، به کوشش جمعی از پژوهشگران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، جلد 3
سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام (1384 – 1344)، به کوشش جمعی از پژوهشگران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، خلاصه دوره سه جلدی
سازماندهی و تاکتیکها، سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمانهای حزب توده ایران «پلنوم 19» و «کنفرانس ملی» را محکوم می‌کنند
ساعدی به روایت ساعدی، چشم‌انداز
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
سالنامه از سال 1385 تا 1388، مجموعه مقالات - اطلاعیه ها و بیانیه های (جافک)، جمعی از فعالین کارگری (جافک)
سالنامه توده 1349، حزب توده ایران
سالهای پر آشوب، پژوهشی در تاریخ معاصر ایران بر بنیاد اسناد از طبقه‌بندی خارج شده، دکتر انور خامه‌ای
سانترالیسم دمکراتیک، مائو تسه دون
سانتیاگو، یک روز اکتبر، کارمن کاستیلو، ترجمه شیدا نبوی
سانسور، تحلیلی بر سانسور کتاب در دورۀ پهلوی دوم، دکتر فریبرز خسروی
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
سپاه پاسداران انقلاب و کردستان، بهزاد خوشحالی
سخنرانی آموزشی در باره‌ی پاره‌ای مسائل فلسفی و انحرافات جنبش کمونیستی ایران (فلسفه سانتریسم)، داریوش کائدپور
سخنرانی اشرف دهقانی در مهاباد، 19 بهمن 1358، متن، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
سخنرانی بهرام دژبخش در دانشگاه تهران، کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
سخنرانی علی کشتگر، سخنگوی چریکهای فدائی خلق ایران در مراسم یادبود دکتر مصدق
سخنرانی مسعود رجوی در مراسم یادبود دکتر مصدق، سازمان مجاهدین خلق ایران
سخنی با پویندگان انقلاب ایران (انتقادی بر مشی چریکی)، پویا
سخنی با رفقا، درباره برخی از مسائل جنبش کمونیستی ایران، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
سخنی با مسلمانان مبارز و انقلابی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
سرابی بنام حزب توده ایران، عبدالرحیم طهوری
سربازان مزدور، سازمان فعالين جنبش نوين كمونيستي ايران (ارتش رهائیبخش خلقهای ایران)
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار، جلد اول
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار، جلد دوم
سرمایه‌داری دولتی و مسئله‌ی دولت، علی اکبر اکبری
سرمقاله، نبرد خلق 7، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
سرنوشت تاریخی حزب توده‌ی ایران
سرنوشت یک مرگ تاریخی، سازمان فدائیان (اقلیت)
سرود شهیدان، حزب توده ایران
سرود و ترانه (مجموعه‌ای از سرود و ترانه‌های مترقی و مردمی)، انتشارات سنبله-هامبورگ
سرودهای انقلابی، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
سرودهایی از سازمان فدائیان خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران
سروده‌ها و اشعار انقلابی و کارگری برگفته از "پیام" نشریه صدای انقلاب ایران (رادیو کومه‌له)، اردشیر نصراله بیگی
سروهای ایستاده، یادواره‌ی: چریک های فدایی خلق ایران (ارتش رهایی بخش خلق های ایران)، یوسف زرکار
سطح امروزین فلسفه یا ترازنامه ای از اندیشه انقلابی، احسان طبری، چاپ دوم
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
سقوط شاه، فریدون هویدا، ترجمۀ ح. ا. مهران
سکوت‌های کاپیتال، مایکل لبوویتز، برگردان آبتین درفش
سلام آقا معلم، مرضیه احمدی اسکویی
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
سلسله مقالاتی در افشای کمیته مرکزی حزب توده و شوروی کنونی، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، اصغر (کریم) جیلو
سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات، صادق جلال العظم، ترجمه تراب حق شناس
سمفونی مقاومت، ترانه‌سرودهای مجاهدین، محمد سیدی کاشانی
سمینار جنبش کارگری، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست (خط رسمی)
سند سیاسی: اوضاع سیاسی کشور و سیاست‌های ما، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)