کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
زمین و انقلاب در ایران، 1360 – 1340، اریک ج. هوگلاند، ترجمه فیروزه مهاجر
زمین و زمان را در دفاع از صدر گونزالو به هم بریزید
زمینه تکامل اجتماعی، د. ک. متروپولسکی – ی. ا. زوبریتسکی – و. ل. کروف، ترجمه پرویز بابائی، چاپ پنجم، متن کامل 1 و 2
زن در دولت خیال (نگاهی به نقش زن در سازمان مجاهدین)، نادره افشاری
زن، آب و سرباز!، چاپ دوم، معصومعلی صیدی
زنان ایران در اسارت رژیم قرون وسطایی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
زنان در چین مائوئیستی نیمی از آسمان را بر دوش داشتند، حزب کمونیست انقلابی آمریکا
زنان دربار به روایت اسناد ساواک، اشرف پهلوی، مرکز بررسی اسناد تاریخی
زنان دربار به روایت اسناد ساواک، فریده دیبا، مرکز بررسی اسناد تاریخی
زنان ماشین جوجه کشی نیستند، حزب کمونیست انقلابی آمریکا
زنان و انقلاب 1357، تجربه اتحاد ملی زنان، هایده مغیثی
زنان و انقلاب، صدای سربداران
زندان خاطره‌لریندن، م. دهقانی، حزب توده ایرانین آذربایجان تشکیلاتی – آذربایجان دموکرات فرقه‌سینین نشریه‌لریندن
زندان مثل زندگی است، حال و هوای زندان در گفت‌وگو با محمدعلی عمویی، فواد شمس – پگاه مقدم، هفته‌نامه صدا
زندانها و زندانیان سیاسی دوره رضا شاه، اقبال حکیمیون
زندانی، داریوش کارگر
زندگی روجا، محمد آذری
زندگی من در هفتاد سال تاریخ معاصر ایران، سرهنگ احمد اخگر، جلد اول
زندگی و مبارزهء خلق ترکمن، بخش اول
زندگی و مبارزهء خلق ترکمن، بخش دوم
زندگی و مبارزهء خلق ترکمن، بخش سوم
زندگینامه اولین چریک فدائی زن رفیق مهرنوش ابراهیمی، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
زندگینامه پیروز دوانی
زندگینامه حسن ضیاء ظریفی، دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی
زندگینامه شمیده، از بنیانگذاران سازمان جوانان کمونیستی و اتحادیه های کارگری توده ای در ایران، بهرام چوبینه
زندگینامه کمونیست جانباخته حسن منصوری، کادر و مسئول سازمان پیکار در اورمیه
زندگی‌نامه کوتاهی از رفیق داریوش کائدپور
زندگینامه و دفاعیات رفیق تره گل و گزارش چریکهای فدائی خلق از مبارزات دانشجویان تبریز، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
زندگی‌نامه‌ی دکتر سیدحسین فاطمی از نخستین روز تا واپسین شب، رمضان‌علی خسروی
زندگینامۀ سه مهاجر شهید، علیرضا حمیدآباد – غلامرضا سگوند – حمید کرد، مهاجرین خلق ایران
زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
زیر بوته لاله‌عباسی، خاطرات زندان، نسرین پرواز