کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
10 روزی که دنیا را لرزاند، جان رید، ترجمه از: رحیم نامور، بهرام دانش
داخلی – برای اعضا، حمعبندی کار سازمان از آغاز تا جلسه کادرها در پاییز 1967
داخلی – برای رفقای کادر، مسئولین مناطق و شهرها، سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور
داخلی – پاره ای از مسائل فنی، سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور
داخلی – تامین مخارج "انتشارات"، سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور
داخلی – طرح بحث درباره خط مشی سیاسی سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور
داخلی – مسائل مالی، سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور
داد بی‌داد، جلد اول، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه تایپی
داد بی‌داد، جلد اول، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ سوم، نسخه چاپی
داد بی‌داد، جلد دوم، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه تایپی
داد بی‌داد، جلد دوم، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه چاپی
دادگاه اعضای سارمان نظامی حزب توده ایران 1362، بخش 1
دادگاه اعضای سارمان نظامی حزب توده ایران 1362، بخش 2
دادگاه پل پوت، مایک آلی
دادگاه حمید نوری، ترجمه فارسی کیفرخواست
دارکوب باران خورده، نقدی بر آثار منصور یاقوتی، اسد پیرانفر
داروی اعتراف، ایرج اسکندری
دارهای قالی، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
داریم سقوط می کنیم...؟، جمعی از فعالین کارگری (جافک)
داستان بابک و مازیار، بیژن جزنی
داستانهایی از آلبانی
داستانی بر مبنای زندگی رفیق علی اصغر عرب‌هریسی، مرضیه احمدی اسکویی
دانش جدید و مابعدالطبیعه، پل فولکز، ترجمه امیرپرویز پویان
دانشگاه تهران، تظاهرات علیه انقلاب فرهنگی
دبره، گوارا و ریویزیوتسم مسلح، لنی ولف
دخالت نظامی ایران در عمان، جبهه خلق برای آزادی عمان و خلیج عربی
دختران کولی، مرضیه احمدی اسکویی
در آستانه انقلاب اسلامی (اسنادی از واپسین سالهای حکومت پهلوی)، به کوشش: جلال فرهمند
در آستانه هفتمین سال جنگ ایران و عراق، دانشجویان ایرانی در فرانسه، هوادار سابق سازمان پیکار
در آستانۀ فصل سرخ، غلامحسین طوسی
در اعماق طویله اوژیاس، درباره مواضع اساسی (راه کارگر) در قبال جنبش خلق کرد و مسائل اساسی آن، رزمندگان آزادی طبقه کارگر
در افشای ادعای وزارت اطلاعات: چريکهای فدائی خلق در "چنبره ساواک"!، فریبرز سنجری
در افشای تئوری و تاکتیک اپورتونیستی، اردیبهشت ماه 1357، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
در افشای ماهیت "حزب کمونیست کارگری ایران" و نظریات ضدکمونیستی آن، جلد اول، حزب کار ایران (توفان)
در افشای ماهیت "حزب کمونیست کارگری ایران" و نظریات ضدکمونیستی آن، جلد دوم، حزب کار ایران (توفان)
در این بن بست، سه حزب کمونیست کارگری در انتهای راه، رضا مقدم
در این سو و آنسوی آرمان انقلابی، احسان طبری
در باره کتاب چريک‌های فدايی خلق، گفتگوی علی رضایی با ایرج والا
در باره منطق عمل، چکونه می‌توان به عمل اجتماعی مبنای علمی بخشید؟، احسان طبری، چاپ سوم
در برابر رویزیونیسم و تز سوسیال امپریالیسم، سلسله بحث‌های راه کارگر، شماره 2، سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر
در پیرامون تئوری انقلاب و شرایط عینی انقلاب، سلسله بحث‌های راه کارگر، شماره 3، سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر
در تدارک انقلاب سوسیالیستی، سازمان وحدت کمونیستی
در تدارک قیام، سازمان فدائیان (اقلیت)
در ترکمن صحرا چه گذشت؟، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
در خصلت نمائی رمانتیسیسم اقتصادی، و. ا. لنین
در دفاع از جنبش ضداختناق، نامه‌ای سرگشاده به کمیته از زندان تا تبعید از سوی گروهی از کوشندگان کمیته ضداختناق در ایران (کاری)
در دفاع از کمیته ضداختناق در ایران (کاری)
در دفاع از مارکسیسم، نقدی بر مشی تازه حزب کمونیست کارگری، ایرج آذرین
در راه استقلال ملی، دمکراسی و سوسیالیسم مبارزه کنیم!، طرح برنامه سازمان فدائیان خلق ایران، سازمان فداییان خلق ایران - 16 آذر
در راه تدارک نخستین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، با انحلال طلبی مبارزه کنیم، از وحدت اصولی دفاع نمائیم، بیانیه 16 آذر 1360، سازمان فداییان خلق ایران - 16 آذر
در کنفرانس برلین چه گذشت؟، مجموعه‌ای از: اسناد، اطلاعیه‌ها، گزارشات، سخنرانی‌ها و...
در نقد سوسیالیسم عرفانی "دوران گذار" بتلهایم، ایرج آذرین
درباره "کمیته مرکزی" و "شعار مبارزه برعلیه دیکتاتور"، کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
درباره «حماسه سیاهکل» اثر حمید اشرف، انوش صالحی
درباره «مشی سیاسی» و «کار توده ای»، بیژن جزنی
درباره اساسنامه جدیدی بنام "آئین نامه اجرائی"، حزب توده ایران
درباره اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن، مرداد 1352، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
درباره اصول و موازین زندگی درون سازمانی
درباره انسان سوسیالیستی، ایزاک دویچر، مترجم: مجید نامور
درباره انقلاب اجتماعی، مارکس، انگلس، لنین، ترجمه محمد پورهرمزان