کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
خائنی که از نو باید شناخت، نگاهی به «کتاب عبور از بحران» به قلم هاشمی رفسنجانی، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی
خاطرات آلبرت سهرابیان، برگی از جنبش کارگری کمونیستی ایران، آلبرت سهرابیان
خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری
خاطرات اردشیر آوانسیان
خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، سال 1360 - 1363
خاطرات الهیار صالح
خاطرات تقی کی‌منش، 1357 – 1301، به اهتمام: بهروز مطلب‌زاده
خاطرات دوران سپری شده (خاطرات و اسناد یوسف افتخاری) 1299 تا 1329، به کوشش کاوه بیات – مجید تفرشی
خاطرات زندان، مهناز قِزِلّو
خاطرات سیاسی ایرج اسکندری
خاطرات سیاسی دکتر انور خامه‌ای
خاطرات سیدمحمدعلی جمالزاده
خاطرات شاپور بختیار نخست وزیر ایران (1357)، حبیب لاجوردی
خاطرات صفرخان (صفر قهرمانیان) سی و دو سال مقاومت در زندان‌های شاه در گفتگو با علی‌اشرف درویشیان
خاطرات عزت شاهی، به همت: محسن کاظمی
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول، ویلهلم لیتن
خاطرات مادر جونز از مبارزات کارگران در آمریکا، جلد اول، ماری جونز
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه، جلد اول
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه، جلد دوم
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
خاطرات منصور رفیع‌زاده، آخرین رئیس شعبه ساواک در امریکا، ترجمه اصغر گرشاسبی
خاطرات مهاجرت، از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملیون برلین، عبدالحسین شیبانی وحیدالملک
خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیراحمدی، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد
خاطرات نورالدین کیانوری
خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق، کتاب اول، شرح مختصری از زندگی و خاطراتم
خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق، کتاب دوم، مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت در ایران
خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین قنسول سابق روس در ایران
خاطرات و سفرنامۀ ژنرال آیرونساید در ایران، به ضمیمۀ اسناد و مکاتبات سیاسی وزارت خارجه انگلستان، ترجمه بهروز قزوینی
خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی، بهرام افراسیابی
خاطرات یک چریک در زندان، چریکهای فدائی خلق، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
خاطرات یک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی، دکتر رضا غفاری
خاطرات یک نخست‌وزیر (دکتر احمد متین‌دفتری)، دکتر باقر عاقلی
خبرنامۀ کردستان 1 تا 12، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
خدمات فناناپذیر مائو تسه دون، باب آواکیان
خراسان عصیانی و محمدتقی خان پسیان (1921 – 1300)، جعفر مجیری
خشمگین از امپریالیسم ترسان از انقلاب، امیرپرویز پویان
خط 3 کوششی در جهت ایجاد راهی مستقل، بهزاد م.
خط کمینترن درباره جنگ داخلی اسپانیا، حزب کمونیست انقلابی آمریکا
خط لوله حرص و آز، حزب کمونیست انقلابی آمریکا
خط نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین و درسهای بیروت، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
خطاب به اعضای حزب توده ایران، جنبش اعتراضی و نوسازی حزب توده ایران در فرانسه، آلمان فدرال، برلین غربی، سوئد، بریتانیا، مسکو
خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران، ناریا
خطاب به کادرها، اعضاء و هواداران صادق و انقلابی "حزب توده ایران"، محمد آزادگر، حسین انور‌حقیقی، سعید مهراقدم
خطاب به: رفقای فدایی در مورد: خلع سلاح رزگاری، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران - کومه له
خطر فاشیسم و تئوفاشیسم، زارودوف
خلق کرد و خودمختاری، سازمان وحدت کمونیستی
خیال اندیشی و رد حقیقت، محمود نادری