اعلامیه به ترتیب الفبا
پاره‌ای از اعلامیه‌های توضیحی سازمان جریکهای فدایی خلق
پاره‌ای از اعلامیه‌های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و گروه‌های هوادار جنبش مسلحانه
پاسخ این جنایت، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است، حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
پاینده باد فیروزمندی ایران یا خوداضمحلال سلطنت منحوس قاجاریه، مجمع جمهوری‌طلبان تبریز
پرده دوم نظم نوین جهانی، حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، هنوز باز است!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پشت نام های جعلی و زیر نام سوسیال مکراسی وزارت اطلاعات به دنبال چیست، حزب سوسیال دمکرات ایران
پشتیبانی از اعتصاب کارگران صنایع پتروشیمی امری عاجل است!، هسته اقلیت
پشتیبانی و اعلام همبستگی چهار سازمان جمهوری خواه با اعتصاب و تحصن معلمان ایران!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پناهجویان ایرانی را قربانی قراردادهای اقتصادی نکنید، هواداران مجاهدین خلق ایران – امریکا و کانادا
پیام بمناسبت چهلمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
پیام به چهارمین همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام به حزب دمکرات کردستان ایران بمناسبت روز پیشمرگه، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
پیام به طبقه کارگر، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
پیام به مردم غیور ایران، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
پیام به مناسبت سالگرد حماسه سیاهکل، اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران
پیام پلنوم هجدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مردم ایران
پیام پلنوم هجدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مردم ایران و بشریت مترقی درباره زندانیان سیاسی ایران
پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به نیروهای چپ داخل کشور، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام کمیته هماهنگی به دهمین کنگره سازمان کردستان حزب کمونیست ایران - کومله، هسته اقلیت
پیام کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به خانواده‌های جانباختگان راه آزادی، مادران خاوران و زندانیان سیاسی
پیام کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به رنج‌دیدگان از تبعیض مضاعف و تمرکزگرایی!
پیام کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به زنان ایران
پیام کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به کارگران و زحمتکشان ایران
پیام مجاهدین خلق ایران به مناسبت شانزدهمین سال تاسیس سازمان
پیام همدردی حزب سوسیال دمکرات ایران با مردم زلزله‌زده استانهای شمال غرب ایران، حزب سوسیال دمکرات ایران
پیرامون تشکیل بلوک چپ، اتحاد نیروهای جمهوریخواه و اتحاد عمل، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیرامون سرکوب آقای منتظری و جنبش آزادیخواهی مردم!، سازمان اتحاد برای دمکراسی در ایران
پیرامون ناآرامی‌های کازرون!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیروز باد جنبش ظفر نمون مسلحانه ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پیروز باد جنبش ظفر نمون مسلحانه ایران، متن تایپی، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران را به مردم کشورمان تبریک می‌گوییم!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیش بسوی تشکیل هسته‌های مسلح خلق، آذر 1357، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
پیش به سوی مبارزه ایدئولوژیک ضامن وحدت جنبش کمونیستی، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پیکار سرخ و خونین طبقه کارگر ادامه دارد... تا پیروزی، سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر