اعلامیه به ترتیب الفبا
17 شهریور روز قهرمانی‌های خلق، گرامی باد، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
18 مهر / اعدام بس است. ایران بیش از 210 اعدام در عرض 9 ماه، حزب سوسیال دمکرات ایران
8 مارس دیگر بار روز همبستگی با زنان ایران و جهان، روز ستیز با رژیم های زن ستیز در جهان، 2011، حزب سوسیال دمکرات ایران
هدف تروریسم دولتی از کشتار فرزندان خلق ترکمن، سرکوب این خلق بود!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
هر روزتان نوروز، نوروزتان خجسته باد!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
هر سازشی با رژیم خیانت به آرمان مردم است، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
هرچه برافراشته تر باد پرچم سرخ مائوتسه دون، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
هزار و هشتصد انقلابی زندانی، جمعی از زندانیان سیاسی
هشدار به سازشکارانی که...، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
هشدار نسبت به قتل فعالان سیاسی و مدنی، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
هفتاد و سومین سالگرد نهضت "21 آذر" آذربایجان را گرامی می‌داریم!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
همدردی با عبدالفتاح سلطانی و خانواده محترم ایشان!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
هم‌میهنان آزادی و استقلال ایران تهدید میشود، کمیته ولایتی حزب توده ایران – گرگان
هیچکس را زنده نگذارید، جنبش انقلابی انترناسیونالیستی