اعلامیه به ترتیب الفبا
نابود باد امپریالیسم آمریکا، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
نامه به آقای دان برتون و آقای روبرت تریسلی، هواداران سینه چاک!! "شورای ملی مقاومت" در کنگره امریکا، پرویز
نامه به خانم فریبا هشترودی، پرویز
نامه به خانم مرضیه، پرویز
نامه به شاه برای تقاضای عفو طیب حاج رضائی، حسن بهبودگر
نامه دکتر کریم سنجابی، دکتر شاهپور بختیار و داریوش فروهر به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
نامه سرگشاده به چریکهای فدایی خلق و سازمان پیکار، جنبش جوانان و دانشجویان انقلابی ایران (م - ل)
نامه سرگشاده به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران دربارهٔ انشعاب اخیر، جنبش جوانان و دانشجویان انقلابی ایران (م - ل)
نامه سرگشاده جمعی از هواداران سابق مجاهدین به: مسئولین کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، جمعی از هواداران سابق سازمان مجاهدین خلق ایران در نروژ
نامه سرگشاده حزب کار ایران به وزیر امور خارجه جمهوری اتریش، حزب کار ایران (توفان)
نامه سرگشاده س.چ.ف.خ.ا. به آیت‌الله خمینی مبارز عالیقدر و پیشوای بزرگ شیعیان، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره قانون اساسی و تدوین متمم آن، سوم آبان 1358
نامه سرگشاده، مهناز منیرزاده
نامه شرح حال غم انگیز اعضای رها شده از سازمان مجاهدین خلق در تبعیدگاه رمادی عراق، هادی شمس حائری
نامۀ سرگشادۀ کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران به دکتر مصدق
نبردی همه جانبه را برای آزادی زندانیان سیاسی سازمان دهیم!!، رزمندگان آزادی طبقه کارگر
نخستین جلسه شورای مرکزی حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار شد!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
نسرین ستوده باید بدون قید و شرط آزاد شود!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
نکاتی پیرامون نبرد برای آزادی زندانیان سیاسی و سیاسیت حزب کمونیست ایران!، رزمندگان آزادی طبقه کارگر
نمایش فرمایشی مجلس خبرگان رژیم را تحریم کنید، حزب سوسیال دمکرات ایران
نوبت من، رزمندگان آزادی طبقه کارگر
نه به تهدید و رجزخوانی‌های جنگ‌طلبانه، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
نهمین سال تاسیس حزب توده ایران را بملت ایران تبریک میگوئیم، حزب توده ایران
نیروهای حشد الشعبی، جنبش النجبا و گردان فاطمیون باید خاک ایران را ترک کنند!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)